Sökning: "relationality"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet relationality.

 1. 1. practical, efficient, necessary

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för dans

  Författare :Sigrid Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :martial arts; necessity; efficiency; practicality; urgency; relationality; dance; choreography;

  Sammanfattning : This essay is one part of my Bachelor's degree project, the other part being a dance performance with the title practical, efficient, necessary that was premiered in January of 2021. The essay discusses the main problem of the project (which was necessary movements and the lack thereof in dance) as for thoughts and methods that was used in the project in working with the theme of necessity. LÄS MER

 2. 2. Taurage - From Baltic forests to the greenest municipality in Lithuania? Revealing the emergence of the local sustainability concept in a small municipality setting through a relational and integral approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ruta Lukosiunaite; [2021]
  Nyckelord :Appreciative Inquiry; Carbon Neutrality; Governance; Knowledge Integration; Liberating Structures; Mixed-method Approach; Sustainability Science; Lithuania; Social Sciences;

  Sammanfattning : Active calls are made for sustainability science to step up and provide guidance to address the global challenges of climate change, land degradation, and unsustainable urbanisation. Some scientists claim that an “integral sustainability science” can provide some answers. LÄS MER

 3. 3. Mapping the Terrain and Avoiding the Minefield: identifying the antagonistic constructions and socio-emotional motives of climate change contrarianism in the United States

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ida Britta Petrelius; [2021]
  Nyckelord :Sustainability science; climate change contrarianism; antagonism; polarization; counter-narrative; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since climate change reached public attention in the US, contrarian platforms have successfully established a counter-narrative to plant an illusion of deep controversy around the reality of climate change, effectively reproduced in conservative media. Despite growing scientific knowledge, a trend of enhanced, rather than decreasing, affiliation to contrarianism is paradoxically evident in the US. LÄS MER

 4. 4. "...om man typ sitter och ritar så får man väl sitta hur man vill" : En undersökning av hur stolen kan förstås i relation till kropp inom en bildpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emma Persson; [2020]
  Nyckelord :posthumanism; materiality; relationality; becoming; co- and discreation; posthumanism; materialitet; relationalitet; tillblivelse; sam- och särskapande;

  Sammanfattning : Under min utbildning har tankar kring elevers placering i klassrummet ofta lyfts. Visualiserar jag dessa tankar ser jag framför mig en spelplan där läraren frenetiskt flyttar runt elever likt spelpjäser. Spelplanen – klassrummet – kan här ses som något passivt som fylls med mening av mänskliga aktörer – lärare och elever. LÄS MER

 5. 5. Organizing and Leading Virtual Teams Through ICTs: A Sociomaterial Perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Wafaa Elbaghdady; [2020]
  Nyckelord :ICTs; Leaders; Virtual Teams; Technology; Sociomateriality; E-leadership; Practice; Qualitative;

  Sammanfattning : The adoption of advanced Information and Communication Technologies (ICTs) is increasing in organizations which is altering organising and leading teams in many ways. Organizations are moving toward adopting more dynamic and global work structures namely virtual teams which mostly rely on ICTs as the main form of communication. LÄS MER