Sökning: "relationally perspektiv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden relationally perspektiv.

 1. 1. Samspel och Samhörighet : Vad lärare gör i sin praktik som skapar goda förutsättningar för en god lärare- elevrelation i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellis Torun; [2020]
  Nyckelord :Teacher-student relationship; relational competence; relational pedagogy; special education; special teacher; Compulsory school for children with learning disabilities; Compulsory school for children with severe learning disabilities; Lärare- elevrelationer; relationskompetens; relationell pedagogik; specialundervisning; speciallärare; grundsärskola; träningsskola;

  Sammanfattning : Abstract Research shows that the prevailing view is that the relationship between teacher and pupil is fundamental to learning. Although most studies emphasize the crucial importance of a positive relationship between teacher and student, it also highlights that more knowledge is needed about what actually happens when a teacher acts relationally. LÄS MER

 2. 2. 1 + 1 = ? : En fallstudie om tvålärarsystemets implementering och genomförande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Jakobsson; Alexandra Lotz Lee; [2019]
  Nyckelord :Tvålärarsystem; likvärdighet; ramfaktorteori; co-teaching; relationally perspektiv; inkludering.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i flertalet artiklar där effekter av det så kalladetvålärarsystemet diskuteras. Begreppet tvålärarsystem har sin uppkomst i det amerikanska begreppet co-teaching, som i USA:s klassrum kopplas till en lärare och en specialpedagog. LÄS MER

 3. 3. Kategoriskt eller relationellt? : -perspektivets betydelse för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Charlotte Cederberg; Anna Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; förskola; inkludering; kategoriskt; relationellt.;

  Sammanfattning : Styrdokumenten för förskolan och den specialpedagogiska forskning som idag bedrivs förespråkar till stor del det relationella perspektivet som utgångspunkt i arbetet med barn. Det innebär att fokus och insatser riktas mot omgivningen runt barnet. LÄS MER