Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. 1 + 1 = ? : En fallstudie om tvålärarsystemets implementering och genomförande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Jakobsson; Alexandra Lotz Lee; [2019]
  Nyckelord :Tvålärarsystem; likvärdighet; ramfaktorteori; co-teaching; relationally perspektiv; inkludering.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i flertalet artiklar där effekter av det så kalladetvålärarsystemet diskuteras. Begreppet tvålärarsystem har sin uppkomst i det amerikanska begreppet co-teaching, som i USA:s klassrum kopplas till en lärare och en specialpedagog. LÄS MER

 2. 2. Kategoriskt eller relationellt? : -perspektivets betydelse för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Charlotte Cederberg; Anna Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; förskola; inkludering; kategoriskt; relationellt.;

  Sammanfattning : Styrdokumenten för förskolan och den specialpedagogiska forskning som idag bedrivs förespråkar till stor del det relationella perspektivet som utgångspunkt i arbetet med barn. Det innebär att fokus och insatser riktas mot omgivningen runt barnet. LÄS MER