Sökning: "relationell ontologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden relationell ontologi.

 1. 1. Omsorgsetiken som moralteori : En feministisk teori om omsorg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Björklund; [2018]
  Nyckelord :Feminist; omsorgsetik; moralteori; Noddings; Slote;

  Sammanfattning : In this essay I will defend Nel Noddings care ethics by arguing against Michael Slotes critique of it, while also presenting critique of Slotes virtue ethical version of care ethics. The essential difference between the theories is in my opinion that Noddings theory gives relations so-called ontological priority. LÄS MER

 2. 2. Relationell Ontologi som designprocess

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Link Hirvelä; Juri Vinterfall; [2018]
  Nyckelord :Relational Ontology; Rhizome; Singularity; Relations; Plurality; Imaging.; Relationell Ontologi; Rhizomen; Singularitet; Pluralitet; Relationer; Avbildning.;

  Sammanfattning : Vad vi framför är ett alternativ till idealismen och vi bemöter det ideella med relationell ontologi. Vi jämför Peter van Inwagen (2011), Bryan E. Bannon (2011), Achille Varzi (2016), Gil C. Santos (2015) och Robin Durie (2002) för att skapa en förståelse för vad relationell ontologi innebär. LÄS MER

 3. 3. "Forntidens vildar" : Perspektiv på relationen mellan djur och människor i grottan Stora Förvar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Tobias Lindström; [2017]
  Nyckelord :Stora Förvar; Gotland; Mesolithic; defleshing; disarticulation; relational ontology; posthumanism; human-animal relations; Stora Förvar; Gotland; mesolitikum; skelettering; disartikulering; relationell ontologi; posthumanism;

  Sammanfattning : The cave Stora Förvar, excavated in the end of the 19th century, yielded a vast archaeological assemblage, providing great insight into the stone-age occupation of Stora Karlsö, an island a few kilometers off the west coast of Gotland. The bones of around ten humans dating to the Mesolithic have previously been identified among the four tons of faunal remains recovered from the cave. LÄS MER