Sökning: "relationell pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden relationell pedagogik.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavarnas erfarenheter av introduktionsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Malin Hansson; Petra Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; omsorg; relationell pedagogik; vårdnadshavare; introduktion.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadshavarnas erfarenheter av anknytning och omsorg i introduktionsprocessen i förskolan. Introduktion är en av förskolans största områden och vi är nyfikna på vårdnadshavarnas erfarenheter gällande ämnet. LÄS MER

 3. 3. Idrottslärarens utmaningar för att arbeta kompenserande för elever inom Autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Truls Brorsson; Hansson Fredrik; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; Autismspektrumtillstånd; AST; Idrott och hälsa; Kompenserande; Tid;

  Sammanfattning : Vårt arbete utgår ifrån ett tredelat syfte. Det första syftet med vår studie är att undersöka vilka kompenserande hjälpmedel eller anpassningar som används av lärare inom ämnet idrott och hälsa för att kompensera eventuellt behov hos elever med AST-diagnos. LÄS MER

 4. 4. Yngre barns delaktighet och inflytande i förskolan : En studie utifrån förskollärares beskrivningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Höglund; Towe Brunstedt; [2021]
  Nyckelord :inflytande; delaktighet; yngre barn; förskollärare; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom förskollärares beskrivningar undersöka förskollärares förhållningssätt till yngre barns delaktighet och inflytande i förskolan. Studien har en kvalitativ forskningsansats och en teoretisk utgångspunkt i relationell pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Att som förälder möta en skola : Berättelser om möten och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Evelina Berg; [2021]
  Nyckelord :Autism; Kommunikation; Relationell pedagogik; Samarbete; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Berg, Evelina (2021). Att som förälder möta en skola - Berättelser om möten och relationer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.Syftet med denna studie är att undersöka vad ett antal föräldrar berättar om upplevelser av att möta en skola. LÄS MER