Sökning: "relationellt och kategoriskt specialpedagogiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden relationellt och kategoriskt specialpedagogiskt perspektiv.

 1. 1. Specialpedagogiskt stöd i relationsskapandet mellan lärare och elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carolina Lewin; Åsalie Frank; [2019]
  Nyckelord :elev; handledning; lärare; motivation; prestation; relation; skolan; specialpedagog; specialpedagogiskt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån lärares och specialpedagogers uppfattningar, undersöka om och i så fall hur specialpedagoger kan stötta lärare i deras relationer till eleverna. I bakgrund och tidigare forskning lyfter vi relevant forskning, litteratur, skollag, läroplan och specialpedagogprogrammets examensförordning. LÄS MER

 2. 2. "Du kan inte bygga en stabil mur om du inte har alla stenar." : Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annika Hagborg Olsson; Jaana Norman; [2019]
  Nyckelord :Logoped; speciallärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; special- talpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse av bilden av funktionsnedsättningen språkstörning som den beskrivs av speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedagoger och logopeder. Det finns ett behov av att utforska området då tidigare forskning gällande dessa yrkeskategoriers syn på språkstörning tycks vara begränsad. LÄS MER

 3. 3. Anpassningens dilemman. En studie om svensklärares resonemang kring anpassningar i litteraturundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robert Ljungkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka hur svensklärare resonerar kring anpassningar för elever i svårigheter och för elever i behov av mer utmanande uppgifter i litteraturundervisningen, samt vilka metoder lärarna använder i deras anpassningar. Genom att utgå från ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv samt Judith Langers litteraturreceptionsteori har fem intervjuer med svensklärare på gymnasieskolan genomförts. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av god matematikundervisning : Fokus på taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Bergroth; Ulrika Olsson; [2018]
  Nyckelord :framgångsrik matematikundervisning; kategoriskt perspektiv; matematiksvårigheter; relationellt perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematikkunskaperna i svensk skola har enligt TIMSS och PISA dalat under många år.  Skolverket har därför genomfört nationella insatser i form av kompetensutveckling för lärare samt infört ett obligatoriskt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens funktion i arbetet med bedömning : ett kunskapsbidrag utifrån specialpedagogers beskrivningar av sitt arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Gagzis; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; kategoriskt perspektiv; relationell kompetens; relationellt perspektiv; specialpedagogiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken. I arbetet genomförs intervjuer med fyra specialpedagoger som arbetar i olika verksamheter. LÄS MER