Sökning: "relationellt och kategoriskt specialpedagogiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden relationellt och kategoriskt specialpedagogiskt perspektiv.

 1. 1. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag:I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andraverksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterandeverksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 2. 2. Speciallärarens syn på matematikundervisning för yngre elever med språkstörning svårigheter och anpassningar

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anita Carlsson; Petra Mathiasson; [2020]
  Nyckelord :Adjustments; DLD Developmental Language Disorder; Didactic Theory; Mathematical; Education; Mediating Tools; Sociocultural Theory; Special Education Perspectives; Special Education Teacher.; Anpassningar; Didaktisk teori; Matematik; Medierande verktyg; Sociokulturell teori; Speciallärare; Specialpedagogiskt perspektiv; Språkstörning; Undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att forskning kring elever med språkstörning i matematikundervisningen ärbegränsad. Den lilla forskning som finns är mest internationell. LÄS MER

 3. 3. Alla barns rätt till delaktighet : En kvalitativ intervjustudie inom det specialpedagogiska området om förskollärares beskrivningar av möjligheter och hinder för att främja barns delaktighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Fanny Anttila; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; förhållningssätt; förskola; likvärdighet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att inom det specialpedagogiska området belysa förskollärares beskrivningar av att göra alla barn delaktiga i utbildningen. Forskningsfrågorna innefattade förskollärarnas definition av delaktighet samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna beskriver att det finns för att göra alla barn delaktiga. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogiskt stöd i relationsskapandet mellan lärare och elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carolina Lewin; Åsalie Frank; [2019]
  Nyckelord :elev; handledning; lärare; motivation; prestation; relation; skolan; specialpedagog; specialpedagogiskt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån lärares och specialpedagogers uppfattningar, undersöka om och i så fall hur specialpedagoger kan stötta lärare i deras relationer till eleverna. I bakgrund och tidigare forskning lyfter vi relevant forskning, litteratur, skollag, läroplan och specialpedagogprogrammets examensförordning. LÄS MER

 5. 5. "Du kan inte bygga en stabil mur om du inte har alla stenar." : Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annika Hagborg Olsson; Jaana Norman; [2019]
  Nyckelord :Logoped; speciallärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; special- talpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse av bilden av funktionsnedsättningen språkstörning som den beskrivs av speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedagoger och logopeder. Det finns ett behov av att utforska området då tidigare forskning gällande dessa yrkeskategoriers syn på språkstörning tycks vara begränsad. LÄS MER