Sökning: "relations internationales"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden relations internationales.

 1. 1. Traduire la prose de l'OTAN : Une étude sur les stratégies de traduction de termes spécialisés relatifs aux relations internationales

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Elin Persson; [2016]
  Nyckelord :Translation strategies; terminology; specialised terms; specialised documentation; international relations; NATO.; Stratégies de traduction; terminologie; termes spécialisés; documentation spécialisée; relations internationales; OTAN.;

  Sammanfattning : International relations as well as multilingual organisations and institutions rely upon translation. In this particular field, translators are mostly concerned with different types of specialised documents, such as legal acts, technical reports and press statements. LÄS MER

 2. 2. "On doit s'adapter!" - "Man måste anpassa sig!" : En studie av internationellt management i Sverige och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marcus Naumann Bergman; Stéphanie Nyberg ; [2009]
  Nyckelord :International management. Sweden; France; Culture; Leader; Leadership; Management International; Suède; France; Culture; Chef; Directeur; Manière de gestion; Internationellt management; Sverige; Frankrike; Kultur; Ledare; Ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar huruvida en ledares kulturella bakgrund påverkar dennes arbete. I ett allt mer internationaliserat Europa ökar samarbeten mellan människor och företag över de nationella gränserna i en ökande takt. Detta ställer krav på de ledare som skall samarbeta och samordna över nationella och kulturella gränser. LÄS MER