Sökning: "relationsbyggande försäljning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden relationsbyggande försäljning.

 1. 1. Relationsplikt för revisorer : En studie om relationsmarknadsföring av revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Daniel Ottosson; Mikael Thunholm; [2009]
  Nyckelord :relationer; revision; revisionsplikt; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Regeringens delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag bedömer att revisionsbyråernas marknadsföring får en mer betydelsefull roll efter avskaffandet. Marknadsföring har potential att attrahera bolag till köp av frivillig revision. LÄS MER

 2. 2. Motiv till sponsring : skillnader mellan produkt- och tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Stenbäck; Johan Strandberg; [2008]
  Nyckelord :Sponsring; Motiv; SAS Masters; Tjänstemarknadsföring; Produktmarknadsföring; Golf;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka företags motiv till sponsring, samt se om de skiljer sig åt beroendes på om företagen säljer varor eller tjänster. Vi undersöker sponsring utifrån Grönkvists (2000) motiv till sponsring; associations- och imageöverföring, samhällsansvar,exponering, relationer, branschexlusivitet, lanseringar, försäljning och intern marknadsföring samt Grönroos teorier om tjänstemarknadsföringens natur. LÄS MER

 3. 3. Kundnytta eller Egennytta : En studie av försäljning inom ett tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Karolina Krön; Johan Sandberg; [2007]
  Nyckelord :Försäljning; Service; Relationsmarknadsföring; Prestationsmätning; Bank; Rollkonflikt; Motivation; Försäljningsmål; Kundrelation; Personal;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de flesta bankerna i Sverige gått från att vara traditionella administrativa tjänsteföretag till att utvecklas mot försäljningsorganisationer. Detta har påverkat de bankanställdas arbetssituation så att de ska kombinera att vårda kundrelationen genom att lyssna på kunden och skapa lösningar samtidigt som pressen att nå försäljningsmål är stor. LÄS MER