Sökning: "relationsbyggnad"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet relationsbyggnad.

 1. 1. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ylva Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Sammanfattning : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). LÄS MER

 2. 2. Komplexiteten i ett event : Kommunikationskanalen som leder till relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Madelene Hörndahl; Sofie Gudmundsson; [2013]
  Nyckelord :Event; relationsbyggnad; upplevelse; kommunikation; semistruktureradintervju; strukturerad enkät;

  Sammanfattning : Events are a growing channel for companies and organizations to reach out to their customers. The com-munication channel opens up to satisfy all human senses. Which are required for a message to go into the receiver and be memorized. LÄS MER