Sökning: "relationshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet relationshantering.

 1. 1. Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Angela Berglund; Tina Holtz; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; motivation; effective leadership traits; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory; Effektivitet; motivation; effektiva ledaregenskaper; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory;

  Sammanfattning : Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. LÄS MER

 2. 2. Relationshantering på Instagram : En fallstudie om tre restaurangverksamheters förvaltning av kundrelationer genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Kenji Kobayashi; Victor Svensson; [2018]
  Nyckelord :Customer relationship management; relationship management; Instagram; CRM functions; Kundrelationshantering; Relationshantering; Instagram; CRM funktioner;

  Sammanfattning : Skribenterna till denna kandidatuppsats har undersökt kundrelationshantering (CRM) på Instagram, ur ett företagsperspektiv. Studien syftar till att identifiera hur Instagrams funktioner påverkar etablerade teorier gällande CRM. LÄS MER

 3. 3. Jakten på en framgångsrik relation - En studie om relationsskapande och relationshantering mellan företag och konsument i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnea Ekegren; Louise Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; digital public relations; relationer; relationshantering; relationsskapande; sociala medier; Instagram; Skånemejerier; Oatly; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis centres around relationship creation and relationship management between companies and consumers on social media. Today, a vast amount of companies have the idea that social media automatically contributes to positive results and strong relationships with consumers. LÄS MER

 4. 4. Byggstenar för Husmuttern inför en ISO 9001-certifiering : Ett underlag för hur små och medelstora företag ska kunna påbörja en implementering av kvalitetsledningssystemet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christin Morberg; Sara Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; kvalité; ISO-standard; ISO-certifiering; de sju grundprinciperna;

  Sammanfattning : Denna studie är en slutlig undersökning av ett examensarbete som skrevs under hösten 2017 på Mälardalens högskola av två ingenjörsstudenter. Studien berör hur ett fallföretag i framtiden ska kunna genomföra en ISO-certifiering, vilket kommer att ge byggstenar till företaget för hur en implementering skulle kunna genomföras. LÄS MER

 5. 5. Dialog eller informationsspridning? : En studie av Region Värmlands och Västra Götalandsregionens relationshantering med medborgare på Facebook.

  Master-uppsats,

  Författare :Clara Hansson; [2018]
  Nyckelord :Dialog; Public Relations; sociala medier; Facebook; region; kommunikationsperspektiv; strategisk kommunikation; regional utveckling; medborgardialog;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the how Swedish regions use Facebook in public relations towards citizens, within the field of regional development. The study has the character of a qualitative, comparative case study to illustrate similarities and dissimilarities. LÄS MER