Sökning: "relationship building"

Visar resultat 1 - 5 av 860 uppsatser innehållade orden relationship building.

 1. 1. China Through the Looking Glass : Exploring the Swedish China Image Through Framing

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sofie Aste; [2021]
  Nyckelord :Framing; Sweden; China; National Images; Threat; Opportunity; Interpretive Text Analysis;

  Sammanfattning : Building on the assumption that the image of China within the Swedish state is pluralist, the aim of this study is to explore this plurality through the lens of Pan Chengxin’s paradigms “China threat” and “China opportunity”. A second aim is to contribute to the theory by applying it in a different context compared to where it originated. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 3. 3. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 4. 4. Hur man som lärare bemöter ADHD i det ordinarie klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Suad Basic; Jasmin Mrso; [2021]
  Nyckelord :ADHD; Collegial learning; Didactics; Inclusion; Relationship Building Strategies;

  Sammanfattning : Since we both are studying to become upper secondary school teachers we are bound to encounter students with some form of neuro-psychiatric diagnosis. We chose to conduct our study around Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, because of its commonness among students. LÄS MER

 5. 5. Klientmötet sett ur guidens perspektiv - En kvalitativ studie om hur socialarbetare beskriver sitt arbete med klienter som uppbär försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kevin Kristensson; Saga Fransson; [2021]
  Nyckelord :Power; The dimensions of power; Client relationship; Roles; Street-level bureaucrats; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to shed light on how guides in the labor market administration describe their meeting with clients who receive financial aid. Meetings and also the relationship between social workers and clients is something that in previous studies has been described as important for the work, but also as something complex. LÄS MER