Sökning: "relationship building"

Visar resultat 1 - 5 av 892 uppsatser innehållade orden relationship building.

 1. 1. The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Emma Åvall; [2021-01-11]
  Nyckelord :Fragmented gaze; Material; Visual perception; Images;

  Sammanfattning : I break down images, both physically as well as philosophically, into bits and pieces to explore questions surrounding visual perception; examining ways of dismantling, reconstructing, and fragmenting them; and questioning the way an image is (or can be) built up by breaking it down and building it back up again. What I am after is to dissect images and dive deep into them. LÄS MER

 2. 2. Viktiga återhämtningsfrämjande omvårdnadsåtgärder efter stroke. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Puonti; [2021]
  Nyckelord :literature review; nursing measures; recovery; stroke; litteraturöversikt; omvårdnadsåtgärder; stroke; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en snabbt tillstött störning av hjärnans funktioner orsakat av trombos (propp) eller blödning, som varar i över 24 timmar eller resulterar i att personen som drabbats avlider. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna människor. LÄS MER

 3. 3. Party system design and nation-building efforts : A comparative study of Kenya and Nigeria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Party system design; consociationalism; integrationalism; nation-building; assimilation; multiculturalism; Kenya; Nigeria;

  Sammanfattning : How can party system design contribute to managing ethnic relations? This thesis investigatesthe relationship between party system design and the type of nation-building efforts pursuedin a country. More specifically, whether a country allows ethnicity to be a source of politicalmobilization or not and how that relates to nation-building policies having an assimilating ora multicultural character. LÄS MER

 4. 4. China Through the Looking Glass : Exploring the Swedish China Image Through Framing

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sofie Aste; [2021]
  Nyckelord :Framing; Sweden; China; National Images; Threat; Opportunity; Interpretive Text Analysis;

  Sammanfattning : Building on the assumption that the image of China within the Swedish state is pluralist, the aim of this study is to explore this plurality through the lens of Pan Chengxin’s paradigms “China threat” and “China opportunity”. A second aim is to contribute to the theory by applying it in a different context compared to where it originated. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER