Sökning: "relationship satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 583 uppsatser innehållade orden relationship satisfaction.

 1. 1. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
  Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan motivationsreglering, behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet : En tvärsnittsstudie baserad på Crossfit deltagare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mina Karlsson; Linnéa Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Athlete burnout; Psychological needs satisfaction; Self-determined motivation; Controlled motivation; Idrottsrelaterad utbrändhet; Behovstillfredsställelse; Självbestämmande motivation; Kontrollerad motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om (a) självbestämmande motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. Samt om (b) kontrollerad motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. LÄS MER

 4. 4. Valplikt eller Valfritt? : Hur påverkar obligatorisk röstning etniska minoriteters tillfredställelse med demokratin?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Compulsory voting has only in recent years been explored beyond how it affects turnout. Variables such as age, sex, education and party identification, income equality and democratic legitimacy and how they affect participation are some topics that have been studied. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas kvinnors sexuella hälsa vid depression och ångest?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mathilda Danielsson; Zandra Elmner; Annika Larsdotter; [2021]
  Nyckelord :Depression; anxiety; women; mixed method; qualitative method; quantitative method; sexual health; sexual function.; Depression; Ångest; Kvinnor; Mixad metod; Kvalitativ metod; Kvantitativ metod; Sexuell hälsa; Sexuell funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa utgörs av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande. Sjuksköterskan har som uppdrag att främja sexuell hälsa. Depression och ångest är faktorer som kan påverka kvinnors sexuella hälsa. Syftet: Syftet var att beskriva hur sexuell hälsa påverkas hos kvinnor med depression och ångestsyndrom. LÄS MER