Sökning: "relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 7356 uppsatser innehållade ordet relationships.

 1. 1. “WHEN YOU THINK ABOUT IT, IT’S NOT TOTALLY CLEAR WHAT’S OKAY AND WHAT’S NOT”: An interview study of how young people reason about smartphone surveillance in romantic relationships

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Snickars; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Snooping attacks, unauthorized access, and GPS-tracking: In the past years, a new kind of interpersonal surveillance has earned attention within the field of men’s violence against women and cyberspace security - Smartphone surveillance. Investigating the digital dimension of intimate partner violence, Dragiewicz et al. LÄS MER

 2. 2. Understanding customer experience and repurchase intention in live streaming shopping: An empirical study in China

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mengjiao Qian; [2021-07-02]
  Nyckelord :Customer experience; customer satisfaction; live streaming shopping; trust; Repurchase intention; price; enjoyment; product quality; interaction quality;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Vindkraftens utveckling i Sverige: Ett vinande koncept

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josef Henschel; Clara Lundberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wind power is considered to be an important renewable energy source in the transition into a fossil free economy to mitigate climate change. Motivated by its commitments in the Paris Agreement, Sweden has national goals for an expansion of wind power by 100 TWh by the year 2040. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 5. 5. Determinants of the Payment Methods in Mergers and Acquisitions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Negar Najafinobar; [2021-06-30]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions Payment method;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER