Sökning: "relationskvalitét"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet relationskvalitét.

 1. 1. Skräddarsydda Kundrelationer : En kvalitativ studie om kundrelationer inom private banking

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Bergström; Emma Nordström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Banksektorn har genomgått stora förändringar den senaste tiden i den mening att stora delar av bankens tjänsteutbud har digitaliserats. Det har spekulerats kring huruvida detta har lett till mer eller mindre nöjda kunder med tanke på att kundmötena har minskat. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens förändring av relationen mellan revisor och kund: sett ur ett revisors- och kundperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Lind; Minna Johnsson Franzén; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Revisor; Kund; Relation; Samarbete; Kommunikation; Tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av samhällets mest uppmärksammade förändringar och ett flertal studier har gjorts i takt med dess utveckling. Förändringskraften är stor inom en mängd olika företag och däribland även revisionsbyråerna. LÄS MER

 3. 3. Myndigheters kund- och leverantörsrelation : En relations- och partnerskapsanalys mellan två försvarsmyndigheter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Heikki Virolainen; [2016]
  Nyckelord :Bonds; Success factors; Quality development; Customer relationship; Total Quality Management TQM ; Public sector; Partnership; Relationship quality; Strenght positioning.; Bindningar; Framgångsfaktorer; Kvalitetsarbete; Kundrelationer; Offensiv Kvalitetsledning; Offentlig sektor; Partnerskap; Relationskvalitet; Styrkepositionering; TQM.;

  Sammanfattning : Som utveckling inom kvalitetsområdet är ett förslag att titta närmare på kund- och leverantörsförhållanden och hur de arbetar kvalitetsmässigt. Frågor som väckts är exempelvis hur man involverar kunden som en naturlig resurs i kvalitetsutveckling och hur nära man vågar släppa in kunden. LÄS MER

 4. 4. Teknologisk överföring inom joint ventures : En studie av den kinesiska fordonsindustrin

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filip Smedsjö; [2014]
  Nyckelord :Chinese automotive industry; joint venture; multinationals MNC´s ; Chinese manufacturers; technology transfer; trust; absorptive capacity; emission requirements; pollution; environment; fuel; Kinesiska fordonsindustrin; joint venture; multinationella företag; kinesiska tillverkare; teknologisk överföring; tillit; absorptionsförmåga; utsläppskrav; föroreningar; miljö; bränsle;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka de multinationella företagens ”tvingande joint venture-avtal” med de kinesiska tillverkarna, och hur det påverkar teknologisk överföring. Som metod för att samla in information valde uppsatsförfattaren att genomföra kvalitativa intervjuer, vilka var semi-strukturerade. LÄS MER

 5. 5. Relationskvalitet i fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erik Ramström; Viktoria Svensson; [2013]
  Nyckelord :relationship quality; corporate reputation; brand; serviceperformance; salesperson expertise; ethics; loyalty; commitment; relationskvalitet; företagsrykte; varumärke; serviceprestation; säljarkompetens; etik; lojalitet; åtagande;

  Sammanfattning : Den här studien demonstrerar vilka effekter en säljares kompetens, serviceprestation och etiska beteende har på relationskvaliteten till kunder inom fastighetsmäklarbranschen, samt vilka effekter ett företagets rykte och prestation har på relationskvaliteten till kunder i fastighetsmäklarbranschen. Undersökningen genomförs för att få en förståelse för hur relationerna fördelar sig på företagen och försäljarna. LÄS MER