Sökning: "relationsmarknadsföring ikea"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden relationsmarknadsföring ikea.

 1. 1. Samtalet på Facebook : En studie om IKEA Sveriges kommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frida Gustafsson; Fredrika Bylund; [2013]
  Nyckelord :Social media; Facebook; IKEA Sweden; Social media-strategy; Web marketing; Relationship marketing; Virtual communities; Virtual communication.; Sociala medier; Facebook; IKEA Sverige; Strategi för Sociala Medier; Webb marknadsföring; Relationsmarknadsföring; Virtuella gemenskaper; Virtuell kommunikation;

  Sammanfattning : Introduction In this study, we have explained the complexities of social media, as it is still a relatively unexplored area. With the rapidly growing use of social media in recent years, companies have chosen to establish themselves in social networks to advertise themselves and communicate with their customers. LÄS MER

 2. 2. Framtidens marknadsföring : Sociala medier. Fungerar marknadskommunikation via Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sebastian Johansson; Sigrid Windle; [2010]
  Nyckelord :facebook; marknadskommunikation; sociala medier; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen syftar till att genom observationer av grupper i Facebook beskriva hurföretag i nuläget ska använder sig av denna kommunikationsmöjlighet. Med stöd av teorieroch datamaterial, leder mönster i kommunikationen fram till förslag hur företag kan förbättrasin kommunikation och genom detta nå fram till bättre resultat. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföring : Kunden som medproducent

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Michél Moussa; Martin Jemsö; [2009]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; medproducentansvar; lönsamhet; relationer; värdeskapande; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Vi har valt att utifrån vår uppsats undersöka hur två företag – Swedbank och IKEA – arbetar med att få med kunden som medproducent. Hur de genom relationsmarknadsföring tillfredställer kundernas behov och hur ”kundnöjdheten” uppnås genom kundens delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Sociala företag - tillfällig hype eller medveten strategi?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabet Welinder; Susanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Sociala medier; Sociala nätverk; Web 2.0; Relationsmarknadsföring; Word-of-mouth; Co-creation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : På senare tid har har företag i allt större utsträckning börjat använda sig av sociala medier för att hitta nya kanaler för marknadsföring och försäljning. Fenomenet har förändrat den traditionella bilden av hur människor söker, läser, skapar och utbyter information med varandra. LÄS MER

 5. 5. Kan ett plastkort laddas med lojalitet? - En fallstudie av IKEA Family Älmhult

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joel Örner; Oskar Palmlund; Tobias Pålsson; [2007]
  Nyckelord :kundklubbar; lojalitetsprogram; relationsmarknadsföring; strategi; lojalitet; ikea; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Idag har de flesta detaljhandelsföretag någon form av kundklubb för att stärka banden mellan sig och sina kunder. Men skapar kundklubbar lojala kunder per automatik, eller krävs det mer än vad de flesta företag erbjuder idag? IKEA Family är en av de kundklubbar som funnits längst och på varuhuset i Älmhult upplever man inte att potentialen med kundklubben utnyttjas fullt ut då relationerna med medlemmarna inte utvecklas i önskvärd utsträckning. LÄS MER