Sökning: "relationsmarknadsföring volvo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden relationsmarknadsföring volvo.

  1. 1. När tjejkvällen kom till byn. : En fallstudie av event marketing som ett intern- och externmarknadsföringsverktyg

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Johan Ljungkvist; Sofia Skallström; [2001]
    Nyckelord :Business and economics; Event marketing; internmarknadsföring; relationsmarknadsföring; Elisabeth Sundin; Volvo Roadshow; sanningens ögonblick; Ekonomi;

    Sammanfattning : En stor utmaning för ett säljföretag i dag är inte bara att identifiera och attrahera en specifik målgrupp. Det bör även skapa sig en bild av hur organisationen bör kommunicera med den presumtiva kunden för att skapa en stadig relation, som i sin tur kan borga för återköp. LÄS MER