Sökning: "relationsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 559 uppsatser innehållade ordet relationsmarknadsföring.

 1. 1. Sponsring : En kvalitativ studie om idrottsföreningars arbete kring sponsring, med avgränsning till sporten padel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Litzén; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; idrott; sport management; padel; relationsmarknadsföring; engagemang; aktivering; exponering; association; kommunikation; word of mouth;

  Sammanfattning : Syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur idrottsföreningar arbetar kring sponsring, där en avgränsning till sporten padel har gjorts. Denna studie har tydligt visat på att en viktig faktor i ett sponsorsamarbete är att skapa en bra relation med sina sponsorer. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring av finansiellatjänster : En kvalitativ studie om fyra fintechbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Daniel Scharff; [2020]
  Nyckelord :Relationship marketing; fintech; social media; loyality; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth; Relationsmarknadsföring; fintech; sociala medier; lojalitet; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth;

  Sammanfattning : This study is written from a business perspective and deals with four fintech companies' use of relationship marketing. The focus is on companies within savings and pensions. The study follows a qualitative research method. This gives the opportunity to investigate whether a certain theory is followed in practice. LÄS MER

 3. 3. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Lindell; [2020]
  Nyckelord :närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Sammanfattning : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. LÄS MER

 4. 4. Relationsmarknadsföring och dess påverkan på kundlojalitet : En kvalitativ studie inom svenska icke-vinstdrivande respektive vinstdrivande organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erik Holm; Linda Le; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER