Sökning: "relationsmat"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet relationsmat.

 1. 1. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Lindell; [2020]
  Nyckelord :närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Sammanfattning : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. LÄS MER

 2. 2. Om att minska fysiska och mentala avstånd : Lokalisering och relationsbyggande hos andelsjordbruk i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maja Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :hållbart jordbruk; lokalisering; von Thünen; relationsmat; marknadsföring;

  Sammanfattning : Utifrån de globala utmaningarna och dystra framtidsprognoserna vi möter idag så utforskas hållbara lösningar. Andelsjordbruk är ett koncept för ett hållbart, gemenskapsbaserat jordbruk som rör sig i ett gränsland mellan att vara företagsmodell och utopisk framtidsvision, och som får allt större spridning i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Reko mat : Analys av REKO:s policy och nätverksstruktur ur ett antropologiskt-netnografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Axel Gruvaeus; [2019]
  Nyckelord :Local food markets; policy; network analysis; technoculture; social anthropology; nethnography; REKO; policy; nätverksanalys; teknokultur; socialantropologi; netnografi livsmedelskedjan; lokalproducerat; livsmedel; relationsmat;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks policy och nätverksstruktur för REKO-konceptet – ett sätt för små livsmedelsproducenter att genom Facebook samordna försäljning direkt till slutkonsumenter. Uppsatsen diskuterar REKO som ett samtidsfenomen påverkat av stora trender som den digitala omvandlingen av samhället och en allt längre livsmedelskedja. LÄS MER

 4. 4. ”Vill vi ha förändring så måste vi ju göra nånting!” : hur två kommuner lyckats inkludera andelsjordbruk i den offentliga upphandlingen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Östensson; [2018]
  Nyckelord :andelsjordbruk; skolmat; Sollefteå; Kramfors; direktupphandling; relationsmat;

  Sammanfattning : Sveriges beredskap vid en eventuell kris är mycket låg och vi är idag bara självförsörjande på mjöl, morötter och socker. Ett sätt att stimulera det svenska jordbruket kan vara en högre grad av samverkan mellan myndigheter och producenter. LÄS MER