Sökning: "relationstriangel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet relationstriangel.

  1. 1. B(r)ygga identitet på kaffe - en kvalitativ studie om varumärkesuppbyggande för pionjärer och efterföljare inom kafébranschen

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mimmi Huynh; Mattias Olsson; Amelie Åkesson; [2016]
    Nyckelord :Varumärkesuppbyggnad; kafébransch; konkurrensstrategi; varumärkesidentitet; first mover advantage; second mover advantage; relationstriangel; Business and Economics;

    Sammanfattning : TITEL: B(r)ygga identitet på kaffe - en kvalitativ studie om varumärkesuppbyggande för pionjärer och efterföljare inom kafébranschen SEMINARIUMDATUM: 25 maj 2016 KURS: FEKN90 Magisteruppsats i International Marketing och Business Strategy, Företagsekonomi, 30 högskolepoäng (30 ECTS) FÖRFATTARE: Mimmi Huynh, Mattias Olsson, Amelie Åkesson HANDLEDARE: Clara Gustafsson NYCKELORD: Varumärkesuppbyggnad, kafébransch, konkurrensstrategi, varumärkesidentitet, first mover advantage, second mover advantage, relationstriangel SYFTE: Utöka förståelsen kring vilken roll varumärkesuppbyggande har för efterföljande företag när de etablerar sig på den svenska kafémarknaden. METOD: Studien är av explorativ karaktär med en abduktiv ansats. LÄS MER