Sökning: "relativt läge"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden relativt läge.

 1. 1. Ne bis in idem och svensk miljörätt – en hållbar utveckling? – En rättsvetenskaplig studie av det miljörättsliga sanktionssystemets förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Grönlund; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen har analyserat det miljörättsliga sanktionssystemets förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Detta gjordes med en regelorienterad ansats och med Hans Kelsens rena rättslära som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 3. 3. House price modelling of Denmark’s municipalities using vector autoregression and gradient descent

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Love Gillberg; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis, a house price evolution equation of Denmark's municipalities is proposed and solved using both an iterative optimization algorithm, and a closed form solution using Vector Autoregression. The quality of the solutions is investigated, analyzed and compared. LÄS MER

 4. 4. Publicering av geografiska data på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriella Olsson; Rickard Ingesson; [2019]
  Nyckelord :open source; geographic data; web map; openlayers; open source license; GNU GPL; BSD; Geographic information systems; GIS; javascript; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most projects, there is a need to visualize geographic data in a map and in most cases, this is done in an interactive map on a computer, tablet or mobile phone. To be able to publish geographic data on the web, several components are needed. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser vid införandet av ett affärssystem : En jämförelseanalys av nutida och framtida läge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Simon Olofsson; Agnes Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :ERP-system; BPMN; Lean Administration; Information security; Information- and data quality; DEA.; Affärssystem; BPMN; Lean Administration; Informationssäkerhet; Informations- och datakvalitet; DEA.;

  Sammanfattning : The study aims at identifying the impacts accruing from the implementation of an ERP-system on a large production company that previously managed information in several unintegrated systems. This is investigated from the perspectives and frameworks of Lean Administration, information security and information- and data quality. LÄS MER