Sökning: "relaxation"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet relaxation.

 1. 1. Gå i cirklar : litteratur, läsning och identitet i bokcirklar för gymnasieelever

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Nikolina Nordin; [2019]
  Nyckelord :Reading circles; reading communities; literary envisionments; critical literacy; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis in library and information science is centered around two reading circles taking place at the libraries of Swedish upper secondary schools. The aim of the thesis is to study how the participants (ages 16-18) in the reading circles reflect on their own reading practices and their identities as readers. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Using DMSO as a Cosolvent for Ligand Binding Studies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Galectins; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; Biophysical Chemistry; Relaxation; CPMG; ITC; Biofysikalisk Kemi; Kärnmagnetisk resonans; Technology and Engineering; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : DMSO sees common application as a solvent for studies of synthetic molecules in biological systems, in fields such as drug design. Despite this, the possibility and nature of solvent interactions with both synthetic ligand and their target macromolecules is widely unexamined. LÄS MER

 3. 3. Single Channel Spectrum-based Speech Enhancement Using Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Wen-Fwu Tsai; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ability to communicate is fundamental to form a relationship, and it is anecessity for a well-functioning society. Since a major part of our daily communicationtakes place orally, the ability to perceive speech is important. LÄS MER

 4. 4. En Översikt av Dekoherens i Kontexten av Kvantmätning med en Exakt Lösbar Ren Dekoherensmodell

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Andrzej Perzanowski; Frode Boman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi förklarar konceptet dekoherens genom att först ge bakgrundsin- formation och sedan lösa en enkel modell som är menad att representera ett Stern-Gerlach experiment. Modellen är ett spin-1/2 kvantsystem och en mätapparat som består av en kvantpartikel. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av asfaltbruk med olika fillersorter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ola Aurell; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Filler; Asfaltsbruk; Reologi; DSR; dynamisk skjuvreometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The properties of asphalt mastic, consisting of bitumen and filler, determine the asphalt's resilience and stability and ultimately durability. The reason to why asphalt mastics hasn’t been more in focus is probably the lack of an established methodology for measurement. LÄS MER