Sökning: "relevans procent"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden relevans procent.

 1. 1. Regelefterlevnad gentemot LOU : En utmaning för stor för svenska sekundärkommuner?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Arvid Solsjö; Andreas Melin; [2018]
  Nyckelord :Agency Theory; Public Procurement; Compliance; Non-compliance; Value for Money; Secondary Municipalities; Agentteori; Offentlig Upphandling; Regelefterlevnad; Bristande Regelefterlevnad; Value for Money; Sekundärkommuner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2015 gjordes upphandlingspliktiga inköp för cirka en sjättedel av Sveriges BNP vilket visar på de betydande pengabelopp som upphandlingsförfarandet innefattar. Samtidigt är det också ett stort antal organisationer som är berörda av upphandlingslagstiftningen där bland annat Sveriges sekundärkommuner ingår som en del av organisationerna. LÄS MER

 2. 2. Alienation i kunskapsarbetet : En studie av riskfaktorer för alienation hos kunskapsarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lars Lindgren; Johan Loft; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alienationsteori och studier av alienation har i stor utsträckning handlat om blue collar-arbetare. Det faktum att gemene man idag inte jobbar i en fabrik med standardiserade arbetsförhållanden väcker frågan om teorins relevans. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och frivillig redovisning : Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska börsnoterade företags frivilliga redovisning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Romppala; Boel Boija; [2018]
  Nyckelord :Könsfördelning; företagsledning; styrelse; verkställande direktör; ekonomidirektör; frivillig redovisning; informationsgivning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på om könsfördelningen i företagsledningen hos svenska börsnoterade företag påverkar den frivilliga information som redovisas i årsredovisningar. Data har samlats in från databaser och manuellt från årsredovisningar. LÄS MER

 4. 4. “Ni fokuserar bara om Europa, bara Europa” : En undersökning om uppfattningen av ämnet historia bland elever och lärare på språkintroduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Frödén; Gabriella Hallberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under år 2015 sökte sig 162 877 människor till Sverige i hopp om uppehållstillstånd och möjlighet att få bygga en ny framtid i ett land utan krig och misär. Av dessa var 70 384 barn och ungdomar.1 Denna höst upplevde Sverige således den största flyktingvågen sedan andra världskriget. LÄS MER

 5. 5. Bäckenbottens könade villkor : En kvantiativ analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Ahlin; Fanny Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :underlivsbesvär; menstruationsbesvär; könsneutralitet; lön; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. LÄS MER