Sökning: "relevant historia"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden relevant historia.

 1. 1. Effektivisering av arbetsflödet på en medicinoch akutsjukvårdsavdelning en fallstudie av avdelning 236/237 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Theliander; Soar Ötunc; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör avdelning 236/237 på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhus. Avdelningen som från början bestod av två separata har en historia som bestått av flera omstruktureringar och hög personalomsättning. LÄS MER

 2. 2. Platsmarknadsföring på lokal nivå : En fallstudie av kommunerna i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Stadler; [2023]
  Nyckelord :place marketing; strategies; cooperation; unique selling points; USP; platsmarknadsföring; strategier; samverkan; unika konkurrensfördelar; USP;

  Sammanfattning : Konkurrensen mellan platser blir allt hårdare, därigenom har platsmarknadsföring fått en central roll. Det finns många strategier för platsmarknadsföring, denna studie antar ett kritiskt förhållningssätt till strategiers universella tillämplighet och argumenterar för att strategier måste anpassas till lokala förhållanden och en samhällskontext. LÄS MER

 3. 3. Semantisk eller keywords? : En studie av interna sökfunktioner och användarens upplevelse

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Charlotte Strand; [2023]
  Nyckelord :semantic search; azure cognitive search; keyword search; user experience search engines;

  Sammanfattning :  The idea for this study is based on a collaboration with Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, one of Sweden's leading forest industries, who wanted to investigate the possibilities of a new internal search function on its public website, primarily with the help of Azure Cognitive Search. Before and in connection with the implementation of a new search function, the following questions aimed to be answered: • RQ1: How does semantic search differ from keyword search? What are the limitations of semantic search today? • RQ2: In what ways does the user experience of the new search function differ from the old search function? To find answers to the questions, a literature study was conducted and case studies consisting of a survey among the website's visitors and two different user surveys. LÄS MER

 4. 4. A shed, a dock and a boat : a design proposal for a harbor in Bohuslän with focus on cultural heritage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nina Littmann; [2023]
  Nyckelord :Bohuslän; cultural heritage; harbor design; development; Tanums kommun; docks;

  Sammanfattning : This thesis presents a design proposal for a new harbor in Bohuslän.The area holds high historical and aesthetic values. The project site has been proposed by the municipality for the development of a new harbor, to meet increasing demand for mooring in the area. LÄS MER

 5. 5. Sink or Swim: Sea Level Rise Adaptation in Venice, Italy : A case of citizen non-participation

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jesper Karlsson; [2023]
  Nyckelord :civic capacity; climate change; Gioia methodology; MOSE; project development; public involvement;

  Sammanfattning : Due to global warming, sea levels will irreversibly continue to rise around the world throughout this century. Therefore, coastal urban communities will need to adapt to new environmental challenges, such as more frequent and intense flood events. LÄS MER