Sökning: "reliabilitet och validitet i en kvalitativ uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden reliabilitet och validitet i en kvalitativ uppsats.

 1. 1. Beslutskriterier för investering och finansiering inom offentlig sjukvård.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Arturs Erlandsen; Mattias Johansson; [2014]
  Nyckelord :investeringsprocess; sjukvård;

  Sammanfattning : Vad är egentligen målfunktionen i offentliga sjukvården och hur utvärderar sjukhusen investeringsmöjligheter? Den offentliga sjukvården har inget vinstincitament utan vill istället maximera den nytta de kan göra för allmänheten med den budget de får uppsatt av det Landsting de opererar i. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur investeringsbedömningar görs inom offentlig sjukvård, vad som värdesätts i bedömningarna, samt vilka processer som föregår ett investeringsbeslut. LÄS MER

 2. 2. "Dessutom utför eleven i huvudsak gestaltningen på ett tillfredställande sätt" : En undersökning av Gy11:s riktlinjer för bedömning av dans som konstnärligt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Sara Svensson; [2013]
  Nyckelord :Bedömning; mästarlära; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; validitet; reliabilitet.;

  Sammanfattning : Det estetiska programmet med inriktning dans finns på gymnasieskolor runt om i Sverige. Det är ett program som vilar på praktisk kunskap och denna uppsats avser att undersöka om utformningen av riktlinjerna i Gy11:s kursplaner för dans ger tillfredsställande verktyg för god validitet och reliabilitet vid bedömning. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk brottslighet och obestånd : hur ser utvecklingen ut?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emmeli Gustafsson; Camilla Martinsson; [2008]
  Nyckelord :konkursrelaterade brott; konkurs; ekonomisk brottslighet; ekobrott; borgenärsbrott; obestånd;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är ett samhällsproblem som påverkar alla. Det är ett stort problem för företag världen över oberoende av vilken industri eller vilket land företaget befinner sig i. LÄS MER

 4. 4. Fusioner och förvärv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Rapp; Magnus Svensson; [2007-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förekomsten av fusioner och förvärv har vuxit exponentiellt under90-talet och gått från att vara ett amerikanskt fenomen till att förekomma över hela världen.Fem fusionsvågor kan urskiljas och den sista vågen inträffade under 1990-talet där storlekenpå fusionerna ökade kraftigt jämfört med tidigare vågor. LÄS MER

 5. 5. Fusioner och förvärv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Rapp; Magnus Svensson; [2007-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förekomsten av fusioner och förvärv har vuxit exponentiellt under90-talet och gått från att vara ett amerikanskt fenomen till att förekomma över hela världen.Fem fusionsvågor kan urskiljas och den sista vågen inträffade under 1990-talet där storlekenpå fusionerna ökade kraftigt jämfört med tidigare vågor. LÄS MER