Sökning: "religiös förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden religiös förändring.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2020]
  Nyckelord :jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Sammanfattning : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Oxe och åsna som symboler i kristna födelseikoner : En ideologianalys av hermeneutik och teologi i ortodox ikonografi

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Joby; [2020]
  Nyckelord :Ortodox ikonografi; Jesu födelse; oxe; åsna; Jes 1:3; 5 Mos 22:10; 2 Mos 25:22; Pseudo-Matteus;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning av en symbolisk tolkning av oxen och åsnan i kristna födelseikoner (och andra framställningar). Denna symboliska tradition har ett ytterst begränsat vetenskapligt belägg i samtiden och utgår särskilt från kyrkofädernas tolkningar. LÄS MER

 4. 4. Morgonpujan i hemmet : En jämförelse av kvinnor i brahmin och harijan kasten i Varanasi

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Vestman; [2019]
  Nyckelord :Morgonpuja; Harijan; Bramin; Puja; Hinduism; KASAM; Hinduiska altare; Varanasi; Kvinnor;

  Sammanfattning : Kastsystemet är en del av det indiska samhället samt religionen hinduismen. Numera är rollerna i kastsystemet inte lika tydliga samtidigt som att religionen fortfarande praktiseras. Därför är det intressant att studera hur den religiösa praxisen kan skilja sig, eller inte, mellan brahmin och harijan kasten. LÄS MER

 5. 5. ”Det handlar också om att du lämnar en hel tankevärld”: En kvalitativ intervjustudie om utträdesprocessen ur Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Framgård; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; utträdesorsaker; utträdesprocess; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner sig vilsen. LÄS MER