Sökning: "religiös sed"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden religiös sed.

 1. 1. Tro, lära och liv i samklang? Gudstjänsfirande och fråga om sekularisering i Svenska kyrkan : Kvanititativ undersökning av i vilken utsträckning anställda och förtroendevalda i fyra församlingar i Stockholms stift gick i kyrkan påsken 2017, belyst utifrån gudstjänstens funktion i församlingsinstruktion och andra vägledande dokument inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Katarina Lindgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker i vilken omfattning anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan firar gudstjänst under påsk i fyra utvalda församlingar i Stockholms stift, och diskuterar om resultatet av en enkät genomförd 2017 tyder på intern sekularisering inom dessa församlingar. Som övergripande analytiskt redskap används teologins fyra röster, vilka presenteras av Bhatti et al i "Talking about God in Practice". LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar kvinnlig könsstympning? : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cornelia Andersson; Stephanie Liberg; [2013]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Kvinnlig könsstympning; Kvinnlig omskärelse; Förebyggande arbete; Prevention; Attityder; Resurs.; Review; Female genital mutilation; Preventation; Health promotion; Attitudes; Resources.;

  Sammanfattning : BakgrundKvinnlig könsstympning innebär att hela eller delar av könsorganen avlägsnas. I världen uppskattas 100-140 miljoner kvinnor genomgått ingreppet. Kvinnlig könsstympning är främst förekommande i de västra och östra delarna av Afrika samt i Egypten. LÄS MER

 3. 3. Kringskuren omskärelsedebatt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Heber Mario Morrone Saravi; Salan Ahmed Mohamed; [2010]
  Nyckelord :kognitiva minoriteter; socialkonstruktivism; religion; omskärelse; anspråksformerare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats har syftat till, att från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, analysera omskärelsedebatten i fyra av Sveriges största tidningar. Omskärelsemotståndare försöker framställa omskärelse av pojkar som ett problem med hänvisning till kulturellt accepterade, och sekulära föreställningar, medan omskärelseförespråkare försvarar sedvänjan genom att försöka neutralisera argumenten mot omskärelse. LÄS MER

 4. 4. Konfirmationen då och nu : en studie av konfirmationens förändrade betydelse från fornkyrkan till Svenska kyrkan idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Carolina Nordqvist; [2009]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; kyrklig sed; konfirmation; sekularisering; övergångsrit; pubertetsrit; konfirmationsundervisning; konfirmand; konfirmandarbete; konfirmandfrekvens;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar konfirmationens förändring i den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan.  Konfirmationen har sina grunder från fornkyrkan. Sedan dess har denna tradition utvecklats, från att vara ett sakrament till att bli en ceremoni inom Svenska kyrkan. LÄS MER

 5. 5. Kristendomens syn på kvinnans hår : en litteraturstudie utifrån Första Korintierbrevet 11:3-16

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Henriksson; [2007]
  Nyckelord :hår; kvinnosyn; bibelsyn; slöja; huckle; sjal; sexualitet; religiös sed;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har jag tittat på hur den kristna kyrkans syn på kvinnans hår har utvecklats från Paulus dagar in i modern tid. Anledningen till mitt intresse för detta ämne var min förvåning då jag upptäckte att Nya Testamentet innehåller regler som säger att kvinnan ska bära huvudbonad. LÄS MER