Sökning: "religiös symbol"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden religiös symbol.

 1. 1. En diskursanalys av hur religiös klädsel och praktik i skolan framställs i media med fokus på slöjförbudet i Skurups kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fatima Maziad; [2020-06-22]
  Nyckelord :religiös symbol; religiös praktik; religiös klädsel; skola; diskursanalys; media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how religious clothing and religious practice is described in newspapers and articles. Main focus was on a specific incident - that wearing a veil in schools in the community of Skurup was prohibited after a decision in the Community board in the end of 2019. LÄS MER

 2. 2. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2020]
  Nyckelord :jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Sammanfattning : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. LÄS MER

 3. 3. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 4. 4. Skeppsformade Gravar : En religiös symbolik eller endast monument?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Adrian Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Stone-ship settings; Sweden; Gotland; Bronze Age; Iron Age; Mythology; Religion; Gravar; Skeppssättningar; Sverige; Gotland; Bronsålder; Järålder; Mytologi; Religion; Gravar;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor essay is to study the relation between stone ship settings in Sweden and the symbols occurring on rock carvings, picture stones and metalworks. Are the stone ship settings meant to make the final journey for the dead over to the other side? And serve as a link between our world and the land of the dead? By comparing the theories and interpretations of different scientists and archaeologists I will analyze the different findings and forms of the stone ship settings. LÄS MER

 5. 5. Att annonsera döden : En kvantitativ undersökning om symbolspråk och språkbruk i Jönköpings-postens dödsannonser åren 1910–2010.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexander Ryberg Modeland; [2017]
  Nyckelord :Dödsannonser; Jönköpings-posten; religion; symbol; kungörelse; minnesvers.;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats kommer läsaren att möta en undersökning som belyser en eventuell sekulariseringsprocess i Jönköping under åren 1910–2010. Genom att undersöka religiositet som kommer till uttryck i Jönköpings-postens dödsannonser och ställa detta mot den tidigare forskningen som gjorts av Curt Dahlgren, som undersökt samma sak i svenska tidningar på nationell nivå, bör det framgå likheter och skillnader angående en eventuell sekulariseringsprocess i Jönköping och i Sverige. LÄS MER