Sökning: "religiösa budskap i film"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden religiösa budskap i film.

 1. 1. Religionskunskapen och de rörliga bilderna : Vad gör film och TV till meningsfulla redskap i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Andersson; [2014]
  Nyckelord :Religion; Film; TV; Pedagogiskt redskap; Undervisning;

  Sammanfattning : Filmer är fulla av dolda värden samt religiösa och anti-religiösa budskap. Det blir mer och mer vanligt att man tar vara på detta i religionsstudier. Detta examensarbete syftar till att belysa frågan om och i så fall vad som gör att film och TV kan vara användbara pedagogiska redskap i religionskunskapsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Filmens påverkan på människans religionsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Barry Floyd Cogburn; [2006]
  Nyckelord :film; påverkan; religiös upplevelse; filmreception; filmvetenskap; visuell kultur; propaganda; manipulation; religiös film; jesusfilm; Jesus; religionspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka den religiösa filmens påverkan på människans, och då främst ungdomars, uppfattning av religion. Studien har inriktat sig främst på två prominenta religiösa filmer, The Passion of the Christ och Kristi Sista Frestelse, men många andra religiösa filmer har tagits med i diskussionen för att göra en mer heltäckande bild möjlig. LÄS MER