Sökning: "religiösa grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden religiösa grupper.

 1. 1. "HADE DU HETAT MIKAEL HADE JAG JU INTE SUTTIT HÄR..." en kvalitativ studie om tillit hos personer som praktiserar kvinno- och transseparatism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bokinge; [2018-05-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den statsvetenskapliga forskningen om social tillit visar att tilliten inom olika intressegrupper skiljer sig åt. Medlemmar inom grupper med identitetsbaserat medlemskap har i större utsträckning en hög partikulär eller identitetsbaserad tillit än grupper som inte fokuserar på identitet. LÄS MER

 2. 2. En tuff väg tillbaka : En kvalitativ studie om före detta kriminellas perspektiv på inkludering i samhället.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Soumaya Beji; Shano Hassan; [2018]
  Nyckelord :Biografiskt lärande; före detta kriminella; inkluderingsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att skildra före detta kriminellas perspektiv på inkluderingsprocessen till samhället efter att ha varit frihetsberövad. Denna kvalitativa undersökningen har en pedagogisk utgångspunkt där resultatet har analyserats utifrån en läroteori; det biografiska lärandet. LÄS MER

 3. 3. Inomreligiös variation – Representationen av judiska tolkningar och perspektiv : En kvalitativ textanalys av läroböcker i religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Judendom; inomreligiös variation; essentialism; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker utgör en grund för många lärare i deras undervisning. Det innebär att läroböcker behöver hålla god kvalitet och innefattas av de kunskaper som det aktuella ämnet avser förmedla. Religionskunskapsämnet syftar bland annat till att elever ska utveckla förståelse för religion utifrån olika tolkningar och perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 5. 5. Att skaka eller inte skaka hand (2.0) - om en enkel handlings djupare mening

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Torstensson; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskrimineringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Så kallade ”handskakningsfall” har varit brinnande aktuella i den svenska debatten under nästan hela 2016. Det har företrädesvis handlat om religiösa män som, med hänvisning till sin religiösa övertygelse, valt att inte skaka hand med en kvinnlig chef eller kollega. LÄS MER