Sökning: "religiösa ord"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden religiösa ord.

 1. 1. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 2. 2. The limits of unmarkedness : A semantic analysis of adjunct clauses in Middle Egyptian documentary texts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Mirka Perón Flodström; [2022]
  Nyckelord :Middle Egyptian; adjunct clause; marked; unmarked; semantics; diachronic;

  Sammanfattning : The aim of this study is to semantically analyze the use of marked and unmarked adjunct clauses in Middle Egyptian documentary texts in order to investigate the limits of choosing an unmarked form in more informal language use. Both quantitative and qualitative approaches were used in the analysis. LÄS MER

 3. 3. Sekularism och självmord idag : En kvalitativ innehållsanalys gällande ny forskning inom området sekularism och självmord baserat på Emilé Durkheims tidigare forskning i hans verk Självmordet (1897)

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lejla Zeidan; [2021]
  Nyckelord :secular; secularism; secularist history; state and religion; suicide; egoistic suicide; anomic suicide; Emilé Durkheim; Emilé Durkheim Suicide; social suicide factors.; sekulär; sekularism; sekularistisk historia; stat och religion; självmord; egoistiskt självmord; anomiskt självmord; Emilé Durkheim; Emilé Durkheim Självmordet; sociala självmordsfaktorer.;

  Sammanfattning : Självmord är ett fenomen som funnits så länge vi kan minnas. Självmord och sekularism är ett någorlunda nyare fenomen men diskuterades först av sociologen Emilé Durkheim i hans verk Självmordet (1897/1983). LÄS MER

 4. 4. Didaktiska val i ett mångreligiöst klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nicolaj Josefsson; Elias Karlströmer; [2020]
  Nyckelord :Religious education; Secondary education; Pupil; student; Believes; Secular;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi samlat forskningsartiklar för att besvara våra frågor kring det mångreligiösa klassrummet i ett sekulärt land som Sverige. Vi har även sökt forskningsartiklar för att se vilka didaktiska utmaningar det kan finnas i ett mångreligiöst klassrum och vilka didaktiska redskap en religionslärare kan använda sig av för att arbeta inkluderande. LÄS MER

 5. 5. “Moving forward in the past” - a historical analysis of two speeches made by Slobodan Milošević regarding historical use of nationalism and ethnicity for the employment of divisiveness and fear-mongering.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ismar Didic; [2020]
  Nyckelord :nationalism; etnicitet; historiebruk; Storserbien; Serbien; Albanien; Kosovo; ethnicity; use of history; Milošević; Slobodan; Greater Serbia; Serbia; Albania; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under 1990-talet bröt den före detta socialistiska federala republiken Jugoslavien upp längs sina republikers gränser, till stor del på grund av en ekonomisk och politisk kris, liksom en ökning av nationalism och etniska spänningar. Där olika nationaliteter och etniska grupper kämpade för att samexistera, och olösta etniska, nationalistiska och religiösa problem steg upp till ytan - försökte en serbisk politiker vid namnet Slobodan Milošević, att utnyttja det serbiska folkets missnöje och mobilisera det till ett splittrande och skrämmande narrativ som skulle uppnå fantasin om ett "Storserbien". LÄS MER