Sökning: "religiöst språk"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden religiöst språk.

 1. 1. Kristnas tal om Gud i ljuset av feministisk kritik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hedvig Åström; [2019]
  Nyckelord :religious language; feminism; metaphor; philosophy of religion; feminist philosophy of religion; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice; religiöst språk; feminism; metafor; religionsfilosofi; feministisk religionsfilosofi; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how Christians can and should speak about God if they take feminist criticism seriously. This purpose concerns two problems: the first starts with the proposition that God is essentially different from humans and things and at the fact that the language that we use to describe and speak about God is a human language. LÄS MER

 2. 2. Om vädrets makter hos Herodotos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Claes Malmberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :grekiska; Herodotos; klimat; väder;

  Sammanfattning : Väder är ett tema som ligger i den, vad gäller Herodotos, omdiskuterade skärningspunkten mellan religion och försokratisk naturfilosofi. Studien har undersökt 74 textpassager i Herodotos Historia som tar upp väder eller klimat. LÄS MER

 3. 3. Vem vill dö för en metafor? : En undersökning av religiöst språkbruk från ett feministiskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Åhlfeldt; [2017]
  Nyckelord :religious language; feminism; analogy; metaphor; realism; anti-realism; semantics; religiöst språk; feminism; analogi; metafor; realism; anti-realism; semantik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how God-talk can be used to say something reality depicting and potentially true, and at the same time contribute to a feminist aim where women and men are equally qualified in their talk about God. A pure shift from male to female metaphors and properties applied to God is rejected. LÄS MER

 4. 4. “Joskus rajaton rikkoo rajan – Ibland bryter den gränslösa gränsen” : Religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anoo Niskanen; [2017]
  Nyckelord :Religiosity; culture; language; national minorities; diversity; anomaly; generations; Swedish Finlanders; Sweden Finns; assimilation; revival movements; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth; Religiositet; kultur; språk; nationella minoriteter; mångfald; anomali; generationer; sverige-finländare; sverigefinnar; assimilering; väckelserörelser; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika religiösa inriktningar som finns bland sverigefinländare idag och vilken religiös bakgrund de har. Ett annat syfte har varit att ta reda på om religionen spelar en primär eller en sekundär roll för identiteten jämfört med kultur och språk hos sverigefinländare, och om det finns skillnader i den religiösa identiteten hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare, samt hur dessa förmodade skillnader kan förklaras. LÄS MER

 5. 5. La representación de la fe en la novela San Manuel Bueno, Mártir. Un análisis sobre las alusiones bíblicas en la novela San Manuel Bueno, Mártir de Unamuno.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alexandru Bungeteanu; [2016-06-23]
  Nyckelord :spanska; Unamuno; alusiones bíblicas; biblical allusions; estudio temático; thematic study;

  Sammanfattning : Syftet i denna uppsats är att analysera och diskutera bibliska allusioner i den spanska romanen San Manuel Bueno, mártir som spelar en viktig roll i karaktärernas uppbyggnad och platsen och hur dessa allusioner bidrar till en diskussion om det eviga livet. Romanen är skriven av Miguel de Unamuno år 1931. LÄS MER