Sökning: "religiöst språk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden religiöst språk.

 1. 1. Om vädrets makter hos Herodotos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Claes Malmberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :grekiska; Herodotos; klimat; väder;

  Sammanfattning : Väder är ett tema som ligger i den, vad gäller Herodotos, omdiskuterade skärningspunkten mellan religion och försokratisk naturfilosofi. Studien har undersökt 74 textpassager i Herodotos Historia som tar upp väder eller klimat. LÄS MER

 2. 2. Vem vill dö för en metafor? : En undersökning av religiöst språkbruk från ett feministiskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Åhlfeldt; [2017]
  Nyckelord :religious language; feminism; analogy; metaphor; realism; anti-realism; semantics; religiöst språk; feminism; analogi; metafor; realism; anti-realism; semantik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how God-talk can be used to say something reality depicting and potentially true, and at the same time contribute to a feminist aim where women and men are equally qualified in their talk about God. A pure shift from male to female metaphors and properties applied to God is rejected. LÄS MER

 3. 3. “Joskus rajaton rikkoo rajan – Ibland bryter den gränslösa gränsen” : Religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anoo Niskanen; [2017]
  Nyckelord :Religiosity; culture; language; national minorities; diversity; anomaly; generations; Swedish Finlanders; Sweden Finns; assimilation; revival movements; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth; Religiositet; kultur; språk; nationella minoriteter; mångfald; anomali; generationer; sverige-finländare; sverigefinnar; assimilering; väckelserörelser; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika religiösa inriktningar som finns bland sverigefinländare idag och vilken religiös bakgrund de har. Ett annat syfte har varit att ta reda på om religionen spelar en primär eller en sekundär roll för identiteten jämfört med kultur och språk hos sverigefinländare, och om det finns skillnader i den religiösa identiteten hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare, samt hur dessa förmodade skillnader kan förklaras. LÄS MER

 4. 4. La representación de la fe en la novela San Manuel Bueno, Mártir. Un análisis sobre las alusiones bíblicas en la novela San Manuel Bueno, Mártir de Unamuno.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alexandru Bungeteanu; [2016-06-23]
  Nyckelord :spanska; Unamuno; alusiones bíblicas; biblical allusions; estudio temático; thematic study;

  Sammanfattning : Syftet i denna uppsats är att analysera och diskutera bibliska allusioner i den spanska romanen San Manuel Bueno, mártir som spelar en viktig roll i karaktärernas uppbyggnad och platsen och hur dessa allusioner bidrar till en diskussion om det eviga livet. Romanen är skriven av Miguel de Unamuno år 1931. LÄS MER

 5. 5. Läpparnas Bekännelse : Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att utmåla islam som en religion för Den Andre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Daniel Rohlin; [2016]
  Nyckelord :orientalism; sverigedemokraterna; kyrka; moske; kristen; muslim; islam; kristendom; politik; SD-kuriren;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning om hur det politiska partiet Sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att föra fram en agenda som kan beskrivas som främlingsfientlig med inslag av orientalism och islamofobi. Sverigedemokraterna är sprungna ur en rasistisk och nationalistiskt mylla men beskriver sig numer som ett parti som tar avstånd från alla former av rasism och som anser att alla människor har samma värde. LÄS MER