Sökning: "religiösa personbenämningar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden religiösa personbenämningar.

  1. 1. Attityder till religiösa personbenämningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
    Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

    Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER