Sökning: "religion – study and teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden religion – study and teaching.

 1. 1. Ett tassande i gränslandet : En kvalitativ studie om gränsdragningen mellan det religiösa och icke-religiösa inom religionskunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :religious education; experiential education; non-confessional; didactic in religious education; lived religion; religious practice;

  Sammanfattning : This paper clarifies where the distinction of what is viewed as religious and non-religious by teachers within religious education. More specifically, the study explores teachers’ affection and tendency to employ objects and practical activities throughout the education in this discipline. LÄS MER

 2. 2. Studiebesök och heliga texter i undervisningen : En studie om studiebesök och heliga texter som didaktisk metod i religionskunskap i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Efverman; [2021]
  Nyckelord :Religious education; Study visits; Hermeneutics; Education; Religion; Sacred texts; Hermeneutik; Studiebesök; Didaktik; Pedagogik; Religion; Heliga texter; Religionskunskap; Pragmatism; Religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an overview of the research situation regarding study visits and the use of sacred texts as a didactic method in religious education. With the help of the overview, the methods are combined to investigate whether they can be used in an advantageous way in religious studies teaching at the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Religionsundervisning, etik och populärkultur. : En kvalitativ studie om J.R.R. Tolkiens The Fellowship of the Ring och dess didaktiska potential i religionskunskapsundervisningen på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Andersson; [2021]
  Nyckelord :Didactic potential; Normative ethics; Ethical dilemmas; Denotology; Teleology; Religious studies; J.R.R. Tolkien; The Fellowship of the Ring;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to evaluate the didactic potential, and applicability of fiction in religious education. The subject I wanted to examine was J.R.R. LÄS MER

 4. 4. En pandemis påverkan på religionsundervisningen : En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på lärares undervisningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Åberg Domeij; [2021]
  Nyckelord :digitalization; distance learning; religious studies; upper secondary school; pandemic; covid-19; digitalisering; fjärrundervisning; distansundervisning; religionskunskap; gymnasiet; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och ge förståelse för hur religionslärare upplever attundervisa i ämnet religionskunskap digitalt på gymnasienivå, i ljus av att en pandemi har tvingat störredelen av gymnasieskolformen till digital undervisning. Totalt åtta observationer kring digitalreligionsundervisning och över fem timmars intervjuer fördelat på sju olika religionslärare utgör grundenför studien, som pekar mot att lärare upplever varierad problematik och större utmaningar kring digitalreligionsundervisning än möjligheter. LÄS MER

 5. 5. En vågskål av samhället och läroplanen : En kvalitativ studie om religionskunskapsundervisning i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Granlund; Rebecca Bolin; [2021]
  Nyckelord :Icke-konfessionell; läroplan; läroplansteori; formulering; transformering; realisering;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur fyra F-3 lärare realiserar kursplanens centrala innehåll i religionskunskapsundervisning och vilka svårigheter och möjligheter lärare upplever med att undervisa i ämnet. Med hjälp av en kvalitativ metod har lärare intervjuats och ett resultat presenterats. LÄS MER