Sökning: "religion analys kristendom"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden religion analys kristendom.

 1. 1. Den föränderliga religionsundervisningen : En analys av grundskolans senare års läroplaner från 1962 till 2011 med fokus på hinduismens och kristendomens framställning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linus Ekberg; [2017]
  Nyckelord :Religion; Läroplan; Kommun; Hindusim; Kristendom;

  Sammanfattning : När jag sitter på mormor och morfars innegård på deras ställe ute på landsbygden i min hemstad Karlskrona har jag alltid njutit av deras berättelser från förr. Dessa berättelser har både uppkommit från ingenstans när de har velat dela med sig om något speciellt men framför allt uppkommer dessa när vi pratar om min utbildning på universitetet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan i kristendomen : En analys av tre läromedel utifrån ett genusteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Frisk; [2016]
  Nyckelord :läromedel; genus; kristendom; religion; läroplan;

  Sammanfattning : Den här studien är en läromedelsanalys där syftet är att studera hur kvinnan presenteras, vilka egenskaper hon framställs ha och vilka hennes funktioner beskrivs som i kapitlen om kristendom i läromedlen för gymnasieskolan i religionskunskap 1. Detta med en utgångspunkt i den nuvarande läroplanen. LÄS MER

 3. 3. När Gud började skolan : En morfologisk idéanalys av Skolverkets styrdokument och de konfessionella friskolornas praktiska efterlevnad

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juha Kilpi; Jonas Rådne; [2016]
  Nyckelord :Skola; konfessionell; religion; kristendom; islam; morfologi; jämställdhet; funktion; kunskapssyn; idéanalys; värdekonflikt; friskola; utbildning; sekularism; LGR!!; närområde.;

  Sammanfattning : De konfessionella friskolorna har de senaste åren varit ett hett diskuterat ämne med omfattande debatter och medial uppmärksamhet som följd. Kritiker har menat att skolorna bedriver en verksamhet som inte är förenlig med de värderingar det är avsett att skolan skall förmedla, medan försvarare har hävdat att skolorna är nödvändiga för att uppfylla kravet på religionsfrihet. LÄS MER

 4. 4. De Abrahamitiska kvinnorna : Kvinnans synlighet och frånvaro i läromedel inom ramen för ämneslärarutbildningen i religionsvetenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :Kvinnosyn religioner; kvinnor; kvinnor och män samt Abrahamitiska kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör kvinnornas synlighet i läromedel inom ramen för den akademiska kursen Historien om Abrahams Gud där islam, judendom och kristendom berördes. Vi antar ett genusteoretiskt perspektiv för att belysa kvinnors synlighet och närvaro. LÄS MER

 5. 5. Han lever! - En systematiskteologisk analys av segertematiken i Harry Potter sammankopplat med Jesus uppståndelse.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Emma Jesperson; [2016]
  Nyckelord :Uppståndelse; Harry Potter; Kristusgestalt; Offer; Populärkultur och teologi; Harry Potter och Dödsrelikerna; Segertematik; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att söka teologisk potential i Harry Potter. Det är en systematiskteologisk analys av segertematiken i Harry Potter i jämförelse med Jesus uppståndelse. LÄS MER