Sökning: "religionen"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet religionen.

 1. 1. BJÖRNGRAVEN FRÅN KARATS En explorativ studie av arkeologiskt benmaterial och dess betydelse i den samiska religionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Sundström; [2021-03-11]
  Nyckelord :Bear grave; FTIR; Archeological Bone; PVAc; Sámi religion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering,2020, 180hpGrundnivå2020:30.... LÄS MER

 2. 2. Religionsundervisningens utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rim Abbas; Salah Malik; [2021]
  Nyckelord :Interkulturell; mångkulturell; mångfald; religionsundervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Denna studie är riktad till verksamma lärare och lärarstudenter för att uppmärksamma utmaningar som kan uppstå i religionsundervisningen med mångfald, och inspirera till olika didaktiska perspektiv som bemöter utmaningarna. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka utmaningarna som behandlats inom forskning i samband med religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum, med målet att undersöka möjliga alternativ som tidigare forskning anser kan bemöta och hantera de utmaningarna som uppstår. LÄS MER

 3. 3. Den humoristiske profeten : En kvalitativ studie av tre av Carl Michael Bellmans texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hesselgren Erik; [2021]
  Nyckelord :Bellman; upplysningen; parodi; kristendom;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker tre av Carl Michael Bellmans texter för att undersöka deras relevans i svenskundervisningen, samt om och vad deras parodiska upplägg säger om Bellmans attityd gentemot kristendomen och Gamla testamentet. Undersökningen fokuserar på epistel nr 23, sång nr 35 och sång nr 41. LÄS MER

 4. 4. The Guardian Forest : sacred trees and ceremonial forestry in Japan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Oscar Nilzén; [2021]
  Nyckelord :sacred forests; shrine; Japan; religion; forest management;

  Sammanfattning : Forests have played a major role in the development of human society across the world. It is therefore no surprise that a natural resource which is such an integral part of human life gave rise to religious beliefs, superstition and notions of the supernatural in connection to trees. LÄS MER

 5. 5. Eleven och bilden av islam : En studie som visar om eleverna har föreställningar om islam samt om vilka religionsdidaktiska metoder forskning visar motverkar islamofobi i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fjona Ibishi Halimi; [2021]
  Nyckelord :Religion; islamofobi; högstadieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det finns islamofobi bland eleverna. Genom en enkätstudie på 103 elever i en mellanstor högstadieskola i södra Sverige har jag tagit reda på vad eleverna tycker och hur de ställer sig till religionen islam och om deras inställning till islam kan klassificeras som islamofobi. LÄS MER