Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. ”Religionen gör nog bara att vi skiljer oss åt mera på ett bra sätt alltså” : En kvalitativ forskningsstudie om hur barn på lågstadiet talar om religionsbegreppet och religionsundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Hedbäck; [2018]
  Nyckelord :religion; children; education; focus-groups; didactics; religion; F-3; undervisning; fokusgrupper; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The mission with this essay is to find out how children talk about religion and what they associate the concept to. The purpose is also to investigate how children resonate about  religion as a subject in school. LÄS MER

 2. 2. Religionsdidaktik : Didaktiska möjligheter och utmaningar i att undervisa om religion

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ida Högberg; Elin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en konsumtionsuppsats med syftet att sammanställa och analysera tidigare forskning gällande religionskunskapsundervisning för årskurserna 1–3. Syftet är definierat i en frågeställning: Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar lyfts fram i tidigare forskning gällande läraruppdragets tolkning, planering och undervisning i religionskunskap för årskurserna 1–3? Forskningen till denna konsumtionsuppsats samlades in genom databas- och manuell sökning. LÄS MER

 3. 3. Vad är meningen med religionskunskapsämnet? : Fyra svenska forskares syn på ämnets mening i jämförelsemed fem engelska religionsdidaktiska modeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nadia Kadora; [2018]
  Nyckelord :religion; didactics; religious education Sweden; inside perspective; outside perspective; learning about; learning from; religionsdidaktik; religionsundervisning Sverige; inifrånperspektiv; utifrånperspektiv learning about; learning from;

  Sammanfattning : The aim of this literature study is to find out how four Swedish scholars identify themeaning of the subject religious education in Sweden. Thereafter the result of theSwedish scholars interpretation is to be compared with British theories on how religiouseducation may be applied in schools through different strategies and principlesdeveloped by five different RE scholars. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar i religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nora Khalil Afifi; Jennifer Varli; [2018]
  Nyckelord :Utmaningar; religionskunskapsundervisning; religionsdidaktik; interkulturell;

  Sammanfattning : Religion är, i dagens mediala samhälle, ett mångdebatterat ämne som frekvent behandlas i media och populärkultur. Globala händelser under 2000-talet har vittnat om ett stort behov av verktyg för att lära elever i skolan, men även samhällets vuxna, förmågan att kunna analysera och förstå olika religiösa och kulturella fenomen. LÄS MER

 5. 5. Shejk eller terrorist, annat finns inte att välja på : En litteraturstudie om muslimsk identitet på vita duken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Hanna Romelin; [2018]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; identitet; islam; stereotyp; film;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the field of research regarding Hollywood feature films, the construction of stereotypes of Muslims and Arabs and what impact the negative stereotypes might have on Muslims’ concept of the self. The purpose is also to discuss what consequences this can have for the multi-cultural classroom. LÄS MER