Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. Kan religionsundervisningen skapa broar mellan människor? : Gymnasielevers syn på religionskunskapsämnets mening i skolan och undervisningen i det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nadia Kadora; [2019]
  Nyckelord :student perspective; religion; didactics; religious education; inside perspective; learning about; learning from; elevperspektiv; religionsdidaktik; religionsundervisning; inifrånperspektiv; att lära om; att lära av;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is divided into two parts, firstly to analyze the view of four swedish upper secondary school students on what the meaning with religious education in Sweden should be. Secondly, to analyze how these four students experience their education in religion and compare it with their teachers view on the meaning of religious education and how she conducts the teaching. LÄS MER

 2. 2. Abrahams barn, tv-spel och utbildning : En rapport om tv-spel och religionsdidaktik ur ett etnografiskt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Söderberg; [2019]
  Nyckelord :religionsdidaktik; tv-spel; motivationsmedel; socialisation; religionsvetenskap; läroprocesser;

  Sammanfattning : The terms of socialization have changed with the development of society. Today’s modernity acts as cause for change and technology is no exception. When society change, the context of our lives does as well, and today’s transformation seem to affect young people at a larger rate than it did for older generations. LÄS MER

 3. 3. Vikten av religionsämnet – Studie om interkulturell religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Linderoth; Tove Hjertvik; [2019]
  Nyckelord :interkulturellt perspektiv; interkulturell religionsundervisning; religiös positionering; mångkultur; stereotyper; nyansering; mångfald; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är sammanställa och bearbeta olika vetenskapliga texter för att sedan kunna svara på vår frågeställning: Hur kan religionsundervisning bidra till en interkulturell förståelse i ett mångkulturellt samhälle? Kunskapsöversikten är ämnad och kan komma till nytta för lärarstudenter och lärare som söker inspiration och vetenskapligt stöd för interkulturell religionskunskapsundervisning. Vi har funnit källor genom att använda ämnesrelaterade sökord i samlingsverk och olika databaser. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av undervisning om tro och vetenskap. : Religionslärares tankar om neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur religionslärare som har undervisat i kursen Religionskunskap 1 upplever undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap, en relation som innefattas av ett kunskapskrav i kursens ämnesplan.  Metoden för undersökningen är en enkätundersökning där respondenterna har besvarat frågor utifrån olika aspekter av undervisningen, och därefter givits möjlighet att utveckla sina tankar i ett skrivfält. LÄS MER

 5. 5. Hur undervisas nyreligiositet? : En intervjustudie med gymnasielärare om nyreligiositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Undervisning; Didaktik; Nyreligiösa rörelser; Religionsdidaktik; Intervjustudie; Metoder; Förutfattade meningar; Innehåll;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats undersöks hur religionslärare undervisar om nyreligiositet i religionskunskap 2. I uppsatsen har vilka metoder samt vilket urval i innehåll lärarna gör i undervisningen om nyreligiositet varit i fokus. LÄS MER