Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. Hur pratar vi om ritualer? : En läroboksanalys av läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Niklas Pettersson; [2021]
  Nyckelord :religionskunskap; lärobok; religionsdidaktik; ritualer; riter;

  Sammanfattning : Rituals have been a part a human civilization since the dawn of man. Even in todays’ technologically and scientifically advanced society, rituals still have a certain place regardless of them being in the church, the mosque or perhaps the grand opening of the city’s new opera house. LÄS MER

 2. 2. Kristendomens roll i läroböcker : En jämförande läroboksanalys i religionskunskap för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Louise Hugosson; [2020]
  Nyckelord :hinduism; kristendom; läroböcker; religionsdidaktik; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Leda eller förleda? : En studie om undervisningsmetoder och lärares positionering i arbetet med kontroversiella frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Karolina Hill; [2020]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; hermeneutik; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna litteraturstudie är att få en överblick över forskningsfältet för undervisning om kontroversiella frågor och lärares positionering i klassrummet. Genom hermeneutisk metod för att analysera och sammanställa resultatet har studien funnit flera förespråkade metoder samt för- och nackdelar med dessa. LÄS MER

 4. 4. Den mångkulturella skolan och arbetet med värdegrunden : En kvantitativ enkätstudie om lågstadielärares attityd till värdegrunden i samband med mångkulturell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Ulrika Ward; [2020]
  Nyckelord :didactics in religious education; multicultural education; teachers’ attitudes; value systems; survey research; Mångkulturell utbildning; värdegrunden; religionsdidaktik; attityd; enkätstudier;

  Sammanfattning : This study investigates teachers’ attitudes toward value systems in the context of multicultural education. It highlights the importance of a functioning multi-cultural school as well as that of ongoing work with value systems. LÄS MER

 5. 5. Du gamla ersatt av du fria : en kvalitativ studie av begreppen nyreligiositet, privatreligiositet och begreppens identifikationsvärde bland praktiserande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Robson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; nyreligiositet; postsekularisering; privatreligiositet; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Min intention med denna uppsats är att ta reda på om begreppen nyreligiös och privatreligiös har ett identifikationsvärde för personer som enligt det religionsvetenskapliga sättet att förstå dem ingår i de grupper som beteckningarna avser. Syftet med studien är också att ta reda på vad dessa personer anser att religionsundervisningen ska innehålla i ett postsekulariserat samhälle. LÄS MER