Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. "Tänk om jag får bli en delfin i nästa liv!" : en läromedelsanalys i religion med fokus på årskurs 1-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Hägglund; Matilda Alstéus; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; läromedel; Grimmitt; Jackson; Kjeldsen; religionsdidaktik; lära om; lära av;

  Sammanfattning : Religionsämnet är komplext och undervisas till stor del med hjälp av textböcker för de yngre eleverna. Därför analyseras två läromedel i religionsundervisning i årskurs 1–3 i studien. LÄS MER

 2. 2. Vad, hur, varför och för vem? : En kvalitativ studie om samspelet mellan lärares didaktiska val och elevers uppfattning om religionskunskapsundervisning med fokus på islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jonna Sköld; Mårten Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Norm critique; intercultural religious literacy; religious literacy; Islam; didactics; religious studies; Normkritik; interkulturell religionsdidaktik; religionsdidaktik; islam; didaktik; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : The study aims to investigate the correlation between teacher’s didactical choices and the student’s interpretation of religious studies that focuses on Islam. The data consists of two surveys answered by both teachers and students. In total, 22 teachers participated in the survey, and 55 students. LÄS MER

 3. 3. Vart är religionskunskapsämnet på väg? : En studie inriktad på gymnasieskolan baserad på synpunkter från lärare, elever och Skolverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filip Lindgren; Josefine Forslin- Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionsdidaktik; läroplansförändringar; lärarperspektiv; elevperspektiv; Skolverket; framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare, elever på gymnasieskolan och Skolverket upplever vart religionsämnet är på väg, samt eventuella utmaningar med ämnet. De frågeställningar vi har utgått från är: vad anser religionslärarna är viktigt och relevant, finns det något som de hade önskat fanns med i kursplanen eller som skulle kunna tas bort? Vad anser eleverna i gymnasieskolan är relevant och viktigt innehåll i religionsundervisningen? Hur ställer sig Skolverket till kursplanen i religionskunskap, vad tycker de är viktigt och varför? Finns det något behov av att förändra innehållet? Vad är utmaningen med religionsämnet? Från studiens syfte och frågeställningar, skapades två intervjuguider, en till verksamma religionslärare och en till Skolverket samt så skapades en enkätundersökning som elever på gymnasiet fick ta del av. LÄS MER

 4. 4. Likvärdig undervisning - religionsdidaktik : Didaktisk och pedagogisk forskning för en icke-konfessionell och likvärdig religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Aia Als; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractI den här uppsatsen är syftet att samla ihop didaktisk och pedagogisk forskning som behandlar frågor kring hur en religionsundervisning kan vara icke-konfessionell och likvärdig. Sammanställningen kan användas för alla skolnivåer. I detta SAG  har systematisk sökning via b.la. LÄS MER

 5. 5. Religionskritik i klassrummet i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joakim Lagerstedt; Madlin Hamza; [2022]
  Nyckelord :Elevperspektiv; identitet; lärarperspektiv; religionskritik; religionsdidaktik; Högstadiet;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker elever respektive lärares upplevelser av religionskritik i den svenska grundskolans senare år. Syftet med studien är att undersöka hur elever och lärare samspelar med varandra när religionskritik uppstår. Undersökningen är en kvalitativ studie med intervjuer av elever samt lärare i högstadiet. LÄS MER