Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. Studiebesök och heliga texter i undervisningen : En studie om studiebesök och heliga texter som didaktisk metod i religionskunskap i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Efverman; [2021]
  Nyckelord :Religious education; Study visits; Hermeneutics; Education; Religion; Sacred texts; Hermeneutik; Studiebesök; Didaktik; Pedagogik; Religion; Heliga texter; Religionskunskap; Pragmatism; Religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an overview of the research situation regarding study visits and the use of sacred texts as a didactic method in religious education. With the help of the overview, the methods are combined to investigate whether they can be used in an advantageous way in religious studies teaching at the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. En religionsdidaktisk analys : Lärares utmaningar och anpassningar i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maya Noras; Roza Paronyan; [2021]
  Nyckelord :religionsdidaktik; mångreligiöst-klassrum; kommunikationsfrågor; elevperspektiv; ämnesöverskridande; individanpassning; religionskunskap; läroplansförändringar;

  Sammanfattning : Det didaktiska ämnesfältet gör det möjligt att undersöka vilka metoder yrkesverksamma lärare applicerar i undervisningen i religionskunskap 1 för att uppnå de krav som ämnesplanen kräver. Denna kvalitativa och kvantitativa undersökning undersöker vilka utmaningar lärare ställs inför och hur dessa utmaningar kan tacklas i religionsundervisningen samt i mångreligiösa klassrum. LÄS MER

 3. 3. Kontroversiella frågor i religionskunskapsundervisning : En intervjustudie om lärares uppfattningar om kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och positioneringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Karolina Hill; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; religionskunskap; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Sveriges utveckling till ett mångkulturellt och mångreligiöst land har de senaste decennierna förändrat vilka frågor vi möter och diskuterar med varandra. Religionskunskap som ämne ska ge elever möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. LÄS MER

 4. 4. Falskt alarm! Inga terrorister! : Muslimska stereotyper i svenska kriminalserier, ungdomars identitetsskapande och undervisning om islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Romelin; [2021]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; identitet; islamofobi; stereotypisering; kriminalserie; orientalism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and discuss negative stereotypes of Muslims and supposed Muslims in fictive images and theorize what impact such images have on Muslims’ concept of the self. The purpose is also to discuss what consequences this can have for the multi-cultural classroom. LÄS MER

 5. 5. "Både och, varken eller" : En analys av två förhållningssätt till sekularism för att kritisera skolans sekulära diskurs och vad detta kan ha för didaktiska konsekvenser för religionsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Hanna Gustafsson Svahn; [2021]
  Nyckelord :religionskritik; sekularism; sekulär; livsåskådning; Taylor; af Burén; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna uppsats kritiserar den sekulära diskursen som är dominerande i den svenska religionsundervisningen genom att diskutera olika förhållningssätt till sekularism. Studiens huvudfokus ligger på att diskutera begreppet religionskritik och hur man kan föra ett kritiskt samtal om den sekulära diskursen genom två förhållningssätt till sekularism. LÄS MER