Sökning: "religionsfenomenologi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet religionsfenomenologi.

 1. 1. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 2. 2. Tillitens palindrom : en läsning av Paulus dynamis

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Simon Hedelin; [2018]
  Nyckelord :Saint Paul; Phenomenology of religion; Heidegger; Aristotle; dunamis; Paulus; religionsfenomenologi; dynamis;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to provide an initial phenomenological reading of Saint Paul's notion of dunamis. Throughout his letters a thematic of dunamis is mentioned over forty times – often in close proximity to other central motifs of the Pauline message and not least to God. LÄS MER

 3. 3. Bön och upplåtenhet : En religionsfenomenologisk undersökning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Charbel Rizk; [2014]
  Nyckelord :Bön; upplåtenhet; sanning; fenomenologi; religion; religionsfenomenologi; Aristoteles; Heidegger; syriska; kyrkofäder.;

  Sammanfattning : Religious phenomena, such as prayer, have more or less always interested and engaged people, but most likely for different purposes. Since the early 20th century, starting notably with Edmund Husserl and especially Martin Heidegger, phenomenologists have taken an interest in understanding and expounding the meaning of religious phenomena. LÄS MER

 4. 4. Shamanism - Att färdas mellan de kosmiska planen : En introduktion till Mircea Eliades filosofi samt till Åke Hultkrantz och Carl Johan Gurts religionsfenomenologiska forskning.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Max Joakim Mouritzen Jensen; [2010]
  Nyckelord :Mircea Eliade; religionsfenomenologi; homo religiosus; helig; profan; shaman; Åke Hultkrantz; Carl Johan Gurt;

  Sammanfattning : This essay is a work on Mircea Eliades's interpretation of the religious human understood as "homo religiosus" and the role of the shaman from the Eliade perspective. In Eliade human existence consists of a dichotomy between the sacred and the profane. LÄS MER

 5. 5. Divination : en jämförande studie av divination i europeiska religioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Maria Nyström; [2009]
  Nyckelord :völva; divination; fornnordisk religion; genus; religionsfenomenologi;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie i divination som användes i fornnordisk, samisk, irländsk-keltisk, grekisk och romersk religion. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det finns något som kan sägas vara typiskt inom den fornnordiska divinationsformen. LÄS MER