Sökning: "religionshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet religionshistoria.

 1. 1. "Det är inte så att vi sammankopplar de här ärendena" : En kvalitativ studie om medias framställning av mäns sexualiserade våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Våldtäkt; misstänkt våldtäkt; mäns våld mot kvinnor; framställning av mäns våld mot kvinnor; samhällsstruktur; idealiskt offer; makt; kontroll- och maktbehov; underordnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka framställningen och ansvarsfördelningen av kvinnor och män i mediers rapportering av mäns våld mot kvinnor. Med grund av Metoo-rörelsen anser jag att det idag finns en samhällelig gemensam medvetenhet och förståelse av mäns våld mot kvinnor, som bör framgå i rapporteringen om våldet. LÄS MER

 2. 2. Rysslands andra dop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Malov Nikita; [2020]
  Nyckelord :Russian Orthodox Church; Russia; cultural production; religion; media.;

  Sammanfattning : The Russian Orthodox Church has had an incredibly fascinating story during its long history in Russia, where its status, political as well as economic power has drastically changed over the course of its existence. The church has gone from being almost completely undistinguishable from the sovereign power during the Russian Empire to nearly being completely wiped out by the times of the communist regime in the soviet era, who saw it as a threat to the revolutionary ideas. LÄS MER

 3. 3. Environmental motives in the Buddhist ecology : A study of Thich Nhat Hanh’s ecology, engaged practice and environmental activism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Unna Kontio; [2020]
  Nyckelord :Thich Nhat Hanh; environmentalism; engaged Buddhism; ecology;

  Sammanfattning : Thich Nhat Hanh is one of the key actors in the contemporary engaged Buddhist practice. With his understanding of the traditional Buddhist doctrine, tradition and practice he constructs a view of ecology that he thinks encourage both the individual and the collective to environmentalist action. LÄS MER

 4. 4. Lilith som antagonistisk kraft : En studie i judisk mytologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Hedda Lindstedt Grahn; [2020]
  Nyckelord :Lilith; Eva; orm; Talmud; Zohar; kabbala; Ben Siras alfabet;

  Sammanfattning : This study reviews Lilith in Jewish mythology, specifically how she relates to the other main operators in the myths, which are God, Samael, Adam and Eve. Her connections with the animal who often symbolizes her, the serpent, has also been reviewed. LÄS MER

 5. 5. “I don’t need to change my body to feel like a boy” : En tematisk transanalys av transrepresentation i Chilling Adventures of Sabrina 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Rebecca Backman; [2020]
  Nyckelord :Chilling Adventures of Sabrina; Theo Putnam; Trans; Transteori; Transrepresentation; Transkroppen; Transläsning; Tematisk analys; Monsterkroppen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur trans representeras i tv-serien Chilling Adventures of Sabrina, med syftet att undersöka vad för mening serien skapar om trans i stort. Detta undersöks genom att titta närmare på en karaktär i serien, transpersonen Theo Putnam, och hur han och andra förhåller sig till hans kropp och kön. LÄS MER