Sökning: "religionskritik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet religionskritik.

 1. 1. Guldkompassen : En vägvisare för hur populärkultur kan användas som komplement till det centrala innehållet i religionskunskap 1 i svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Svensson; Deniz Yeniler; [2017]
  Nyckelord :Guldkompassen; stoft; kyrkan; religionskritik; religionskunskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker boken och filmen Guldkompassen av Philip Pullman utifrån de delar av deras innehåll som behandlar tro och religiositet. Boken utgör den första delen av en fantasy-trilogi skriven för unga vuxna med uttalat religionskritiskt innehåll som har rönt stora framgångar och belönats med flertalet priser. LÄS MER

 2. 2. Islamofobi – fördomar om muslimer eller kritik av islam? : En pragmadialektisk analys av debatter om islamofobi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :John Olin; [2017]
  Nyckelord :Islam; Islamofobi; Sam Harris; Ben Affleck; Helle Klein; Christer Sturmark;

  Sammanfattning : I ett avsnitt av talkshowen Real Time with Bill Maher utbröt en spontan, hetsig diskussion mellan skådespelaren Ben Affleck och filosofen/författaren Sam Harris. Harris var inbjuden till programmet för att diskutera sin nya bok om spiritualitet, men kort efter att Harris anslutit sig till panelen med gäster så kom istället samtalet att kretsa kring islam och islamofobi. LÄS MER

 3. 3. Sekularisering och Guds återkomst : Reflektioner om teologisk förändring i ett postsekulärt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lars Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kristendom; modernitet; sekularisering; postsekulär; nyandlighet; politik; ateism;

  Sammanfattning : Abstract Efter upplysningen under 1700-talet har rationalitet och förnuftstro präglat samhällets utveckling. Den starka förnuftstro som var en del av upplysningsidealet har under 1900-talet lett till en växande religionskritik. LÄS MER

 4. 4. Kampen för religionsfrihet : Förbundet för religionsfrihet 1952-1968

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Erik Nygren; [2016]
  Nyckelord :Ateism; religionsfrihet; religionskritik; sekularisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ateism i läroböcker : En läroboksstudie om ateismens utrymme i åtta läroböcker. Råder det en sekularitetsnorm i dessa böcker?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Rana Rashedy; [2016]
  Nyckelord :ateism; ateistisk; ateist; sekularism; sekulär; sekularisering; sekulära livsåskådningar and humanism och sekulärhumanism och slutligen religionskritik.;

  Sammanfattning : The overall aim of this bachelor thesis is to discover the portrayal of atheism in eight textbooks, published by established publishers and authors. And through that see if there is a secularist norm in the textbooks. LÄS MER