Sökning: "religionskunskap 1"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden religionskunskap 1.

 1. 1. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – tillMuhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor.1. LÄS MER

 2. 2. Med all rätt, Oden? : En analys av två fornskandinaviska myters potential i religionskunskapens etikundervisning på gymnasiet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Bolkéus; [2021]
  Nyckelord :Snorris Edda; fornskandinavisk mytologi; nordisk mytologi; etik; moral; etikdidaktik; religionsdidaktik; gymnasiet; idéanalys; idealtypsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnade att undersöka två fornskandinaviska myters potential som material i religionskunskapens etikundervisning på gymnasiet sett till ämnets syfte att bredda elevens kunskap om och förståelse inför olika etiska förhållningssätt. För att ta reda på detta gjordes en idéanalys av etiken i de valda myterna utifrån olika etiska teorier. LÄS MER

 3. 3. Kontroverser kring religion innanför murarna : En studie om hur kontroversiella frågor hanteras i samhällskunskaps- och religionskunskapsundervisning förlagd inom Sveriges statliga tvångsvård

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :John Broström; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religion; SiS; religionskunskap; samhällskunskap; skola; tvångsvård;

  Sammanfattning : This essay relates to the field of study which in an international context, since the 1970s has been termed controversial issues education. My essay deals with how controversial issues are handled within the teaching of social and religious studies at juvenile detention centres. The central questions are: 1. LÄS MER

 4. 4. En religionsdidaktisk analys : Lärares utmaningar och anpassningar i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maya Noras; Roza Paronyan; [2021]
  Nyckelord :religionsdidaktik; mångreligiöst-klassrum; kommunikationsfrågor; elevperspektiv; ämnesöverskridande; individanpassning; religionskunskap; läroplansförändringar;

  Sammanfattning : Det didaktiska ämnesfältet gör det möjligt att undersöka vilka metoder yrkesverksamma lärare applicerar i undervisningen i religionskunskap 1 för att uppnå de krav som ämnesplanen kräver. Denna kvalitativa och kvantitativa undersökning undersöker vilka utmaningar lärare ställs inför och hur dessa utmaningar kan tacklas i religionsundervisningen samt i mångreligiösa klassrum. LÄS MER

 5. 5. Inkludering i religionsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ubah Mahad; Jasmin Sangin; [2021]
  Nyckelord :Bakgrund; inkludering; mångkulturell; mångreligiösa; religion; religionskunskap; trosuppfattning; undervisning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta examensarbete har varit att ta reda på hur lärare arbetar för att inkludera elever som har olika religiösa bakgrunder och kunskaper om religion. Vidare är syftet att lyfta fram vilka utmaningar lärarna möter i undervisningen och elevernas olikheter utnyttjas i religionsundervisning. LÄS MER