Sökning: "religionskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade ordet religionskunskap.

 1. 1. Didaktiska verktyg för lärare vid bemötande av ett mångreligiöst klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jasmina Cukalevska; Linn Cimen; [2020]
  Nyckelord :Religion;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig i forskningsartiklar inom ämnet religionskunskap och bemötande i skolan. Med syfte att skapa en grund med didaktiska verktyg för oss som blivande lärare. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om undervisning i etik i religionskunskapsämnet f-3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalie Korelic; Martina Lacza; [2020]
  Nyckelord :etikundervisning; etiska resonemang; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Religiösa artefakter och symboler i en modern värld : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Paulsson; Therese Larsen; [2020]
  Nyckelord :Religion religionsvetenskap religiösa artefakter symboler skola ämnesdidaktik intervjustudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats undersöker vi hur nya uttrycksformer av religiositet presenteras i den moderna världen. Uppsatsen undersöker vilka religiösa artefakter och symboler som förekommer bland nio respondenter och vilken betydelse de tillskriver dem, samt respondenternas inställning till religiösa artefakter i det privata och offentliga mötet. LÄS MER

 4. 4. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 5. 5. Vad är religionsämnets roll i det sekulära men mångkulturella Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Micha; Agon Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; religionskunskapslärare; identitet; demokratiska medborgare; mångfald; sekularisering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt har varit att undersöka religionskunskapens roll i det sekulära men mångkulturella samhälle som vi lever i. Religionskunskapsämnets centrala innehåll i kursplanen redogör för en mängd färdigheter som är svåra för läraren att hinna avhandla inom given tidsram. LÄS MER