Sökning: "religionskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade ordet religionskunskap.

 1. 1. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – tillMuhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor.1. LÄS MER

 2. 2. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Metoder och förhållningssätt vid diskussioner omkontroversiella frågor i ett mångkulturellt klassrum : Nationella och internationella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amina Rasljanin; Medina Mujezinovic; [2021]
  Nyckelord :interkulturell undervisning; kontroversiella frågor; metoder; religionskunskap; multikulturalism; mångkulturalism;

  Sammanfattning : Forskning visar på att lärare ofta undviker att diskutera kontroversiella frågor i sin undervisning dåde känner sig osäkra om hur de ska hantera dessa. Att arbeta med kontroversiella frågor är ettkomplext område men det blir oundvikligt att komma ifrån när våra klassrum präglas av samhälletsmångfald. LÄS MER

 4. 4. Studiebesök och heliga texter i undervisningen : En studie om studiebesök och heliga texter som didaktisk metod i religionskunskap i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Efverman; [2021]
  Nyckelord :Religious education; Study visits; Hermeneutics; Education; Religion; Sacred texts; Hermeneutik; Studiebesök; Didaktik; Pedagogik; Religion; Heliga texter; Religionskunskap; Pragmatism; Religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an overview of the research situation regarding study visits and the use of sacred texts as a didactic method in religious education. With the help of the overview, the methods are combined to investigate whether they can be used in an advantageous way in religious studies teaching at the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. Man förvärrar det ju själv om man tycker det är jobbigt att prata om : En fenomenografisk studie om hur lärare upplever arbetet med sex och samlevnad i religionskunskap i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Larsen; Frida Lundin; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; religionskunskap; fenomenografi; mellanstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER