Sökning: "religionspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet religionspedagogik.

 1. 1. Bibeläventyret i praktiken : Ett religionspedagogiskt koncept för grundskolan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Lars Naeslund; [2019]
  Nyckelord :Religionspedagogik; bibeldidaktik; kulturhistorisk metod; lustfyllt lärande; edutainment; explorativ ansats.;

  Sammanfattning : Under 2017/18 genomfördes Bibeläventyret med cirka trettio tusen mellanstadieelever i Sverige, av licensierade instruktörer, under nio timmar, med elevernas klasslärare som observatörer. Bibeläventyrets pedagogik och material drivs av Svenska Bibelsällskapet, där Svenska kyrkan och frikyrkorna är huvudmän. LÄS MER

 2. 2. Buddhas lära i skolbänken : En studie om hur buddhismen presenteras i religionsundervisningen samt hur den uppfattasav lärare och elever utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Max Bergman; [2018]
  Nyckelord :Buddhism. Västerländsk buddhism. Religionsundervisning. Religionspedagogik.;

  Sammanfattning : Min hypotes i denna uppsats är att religionslärare på högstadiet i sin undervisning presenterar buddhismen som en positiv och odogmatisk tradition där religiösa aspekter tonats ned. Syftet med denna uppsats är att undersöka om denna hypotes håller eller om den måste revideras eller förkastas. LÄS MER

 3. 3. Religionskunskap i praktiken : En religionsdidaktisk undersökning om lärarens disponering av  religionskunskapen i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; didaktik; religionsdidaktik; religionskunskap i svenska gymnasieskolor; lärarens disponering av undervisningstimmar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur undervisningen gällande den svenska religionskunskapen ser ut och hur den disponeras. Frågeställningarna besvaras genom en enkätundersökning som behöriga religionslärare som undervisar på gymnasiet fått besvara. LÄS MER

 4. 4. Jag tänkte mer på hur det egentligen var : En kvalitativ studie av v-logg i ett religionspedagogiskt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lina Gullbrand; [2017]
  Nyckelord :V-logg; vlogg; YouTube; religionspedagogik; sociala medier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Blir elever marinerade i kristna värderingar? : En jämförande studie mellan kommunal skola och fristående skola med konfessionell inriktning.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Olivia Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Religionsundervisning; konfessionella friskolor; konfessionell undervisning; sekulär utbildning; religionspedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar med ett jämförande perspektiv hur religion gestaltas i kommunala skolor respektive fristående skolor med konfessionell inriktning. Huvudsakligt fokus är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i dessa skolformer bemöter nationella, pedagogiska direktiv om elevers formande av egna identiteter samt krav på saklighet och allsidighet inom ramen för religionsundervisning. LÄS MER