Sökning: "religionspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet religionspedagogik.

 1. 1. Digitala spel som bärare och förmedlare avteologiska budskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Willian Mackenrott; [2020]
  Nyckelord :Medialisering av religion; digitala spel; religionspedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bibeläventyret i praktiken : Ett religionspedagogiskt koncept för grundskolan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Lars Naeslund; [2019]
  Nyckelord :Religionspedagogik; bibeldidaktik; kulturhistorisk metod; lustfyllt lärande; edutainment; explorativ ansats.;

  Sammanfattning : Under 2017/18 genomfördes Bibeläventyret med cirka trettio tusen mellanstadieelever i Sverige, av licensierade instruktörer, under nio timmar, med elevernas klasslärare som observatörer. Bibeläventyrets pedagogik och material drivs av Svenska Bibelsällskapet, där Svenska kyrkan och frikyrkorna är huvudmän. LÄS MER

 3. 3. Buddhas lära i skolbänken : En studie om hur buddhismen presenteras i religionsundervisningen samt hur den uppfattasav lärare och elever utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Max Bergman; [2018]
  Nyckelord :Buddhism. Västerländsk buddhism. Religionsundervisning. Religionspedagogik.;

  Sammanfattning : Min hypotes i denna uppsats är att religionslärare på högstadiet i sin undervisning presenterar buddhismen som en positiv och odogmatisk tradition där religiösa aspekter tonats ned. Syftet med denna uppsats är att undersöka om denna hypotes håller eller om den måste revideras eller förkastas. LÄS MER

 4. 4. Religionskunskap i praktiken : En religionsdidaktisk undersökning om lärarens disponering av  religionskunskapen i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; didaktik; religionsdidaktik; religionskunskap i svenska gymnasieskolor; lärarens disponering av undervisningstimmar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur undervisningen gällande den svenska religionskunskapen ser ut och hur den disponeras. Frågeställningarna besvaras genom en enkätundersökning som behöriga religionslärare som undervisar på gymnasiet fått besvara. LÄS MER

 5. 5. Jag tänkte mer på hur det egentligen var : En kvalitativ studie av v-logg i ett religionspedagogiskt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lina Gullbrand; [2017]
  Nyckelord :V-logg; vlogg; YouTube; religionspedagogik; sociala medier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER