Sökning: "religionspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet religionspsykologi.

 1. 1. Vad tror nyandliga på och varför? : En kvalitativ intervjustudie av tre nyandliga individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :nyandlighet; nyreligiositet; globalisering; religionssociologi; religionspsykologi; sekulariseringsteorin; deprivationsteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar vad nyandliga tror på och varför, samt hur det nyandliga fenomenet ser ut inom Gävle kommun. Arbetet utgår från den kvalitativa metoden och använder sig av litteraturstudier samt intervjuer, vilket ämnar ge en inblick i nyandliga individers personliga uppfattningar, tankar, och idéer och hur väl dessa överensstämmer med vad som beskrivs i litteraturen. LÄS MER

 2. 2. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER

 3. 3. Handel, moral och monoteism : Religion och förmoderna handelsnätverk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Viktor Lindbäck; [2021]
  Nyckelord :Silk Road; trade networks; psychology of religion; Axial Age; supernatural monitoring; supernatural punishment; divine reward; divine punishmet; supernatural reward; costly signaling; morality; prosociality; monotheism; Big God; Sidenvägen; handelsnätverk; religionspsykologi; axialålder; axialtid; övernaturlig övervakning; övernaturlig bestraffning; kostsam signalering; prosocialt beteende; moral; monoteism;

  Sammanfattning : This essay examines, from a religious psychological perspective and with references to current religious psychological theories, possible connections between religion and long-distance trade in pre-modern societies, with an emphasis on the Silk Road. These possible connections concern both the role of religion in trade itself; for example, in the form of supernatural monitoring and costly signaling of credibility, as well as the role of long-distance trade in the spread and formation of religions. LÄS MER

 4. 4. Själavård eller terapi? : En religionspsykologisk studie av en själavårds och samtalsmottagning i Svenska kyrkan

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Condró Fransisko; [2021]
  Nyckelord :Psychology of Religion; Pastoral Care; Therapy; Conversation Clinic.; Religionspsykologi; Själavård; Terapi; Samtalsmottagning;

  Sammanfattning : Själavård eller terapi? - En religionspsykologisk studie av en själavårds och samtalsmottagning i Svenska kyrkan Pastoral Care or Therapy? - A Religious Psychological Study of a Pastoral Care and Conversation Clinic in the Swedish Church The purpose of this thesis is to increase knowledge about how staff work in a pastoral care and call reception (called the conversation clinic) under the auspices of the Church of Sweden. The empirical material consists of five informants who in one way or another are employed by the parish conversation clinic. LÄS MER

 5. 5. Vid hennes barm och under hennes kjortel : En studie om Sigmund Freuds och Carl Gustav Jungs Mariaåskådning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Veronika Diana Dunér; [2021]
  Nyckelord :Sigmund Freud; Carl Gustav Jung; religionspsykologi; mariologi; Mariaåskådning; jungfru Maria;

  Sammanfattning : Vid hennes barm och under hennes kjortel är en studie om två av religionspsykologins fäder och deras Mariaåskådningar – Sigmund Freud och Carl Gustav Jung. Trots en i övrigt gedigen forskning finns en kunskapslucka om deras Mariagestalt och då särskilt vad gäller Freud. LÄS MER