Sökning: "religionspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet religionspsykologi.

 1. 1. Mellan hopp och förtvivlan : En predikoanalys efter attentatet på Drottninggatan 2017

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Caroline Brorsson; [2023]
  Nyckelord :Trauma-informed theology; Drottninggatan; Crisis support; Church of Sweden; Sermon; Psychology of religion; Kimberly Wagner; Psychotraumatology; Trauma-informerad teologi; Drottninggatan; Krisstöd; Svenska kyrkan; Predikan; Religionspsykologi; Kimberly Wagner; Psykotraumatologi;

  Sammanfattning : A sermon after a crisis or traumatic event requires great pastoral care. How do we put what happened into words? When things are so devastating that words are not enough? How do we speak about hope and despair in the midst of a crisis? This thesis aims to analyze sermons in the Church of Sweden after the attack on Drottninggatan, Stockholm, Sweden in 2017. LÄS MER

 2. 2. Var är instruktionsboken för livet? : En kvalitativ studie av hur samhällsaktörer använder existentiell hälsa som verktyg för meningsskapande, coping och ökad resiliens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Vildhammar Okker; [2023]
  Nyckelord :coping; existential health; interventions; meaning-making; resilience; coping; existentiell hälsa; interventioner; meningsskapande; resiliens; religionspsykologi;

  Sammanfattning : This thesis examines and presents a critical analysis of how societal institutions in Sweden use efforts to improve existential health as a tool to increase coping skills, resilience and meaning-making. The data set consisted of three webinars arranged within the concept “Meaning-making in our time”, with the Swedish Association of Local Authorities and Regions as the coordinator and wherein examples of existential health efforts were shared. LÄS MER

 3. 3. Sjukhusprästens stöd och vägledning till föräldrar med kroniskt svårt sjuka barn : En studie i religiös coping

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Pernilla Kvarmans; [2022]
  Nyckelord :religiös coping; religionspsykologi; Pargament; sjukhuspräster; kroniskt sjuka barn; föräldrar med sjuka barn;

  Sammanfattning : Purpose: the main purpose was to identify in what way the clinical practice could support parents with chronically ill children. Clinical practice meaning therapist, hospital chaplain orparish priest. Questions: the main question was “in what way do hospital chaplains support parents with chronically ill children?”. LÄS MER

 4. 4. Vad tror nyandliga på och varför? : En kvalitativ intervjustudie av tre nyandliga individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :nyandlighet; nyreligiositet; globalisering; religionssociologi; religionspsykologi; sekulariseringsteorin; deprivationsteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar vad nyandliga tror på och varför, samt hur det nyandliga fenomenet ser ut inom Gävle kommun. Arbetet utgår från den kvalitativa metoden och använder sig av litteraturstudier samt intervjuer, vilket ämnar ge en inblick i nyandliga individers personliga uppfattningar, tankar, och idéer och hur väl dessa överensstämmer med vad som beskrivs i litteraturen. LÄS MER

 5. 5. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER