Sökning: "religionssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet religionssociologi.

 1. 1. Vad tror nyandliga på och varför? : En kvalitativ intervjustudie av tre nyandliga individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :nyandlighet; nyreligiositet; globalisering; religionssociologi; religionspsykologi; sekulariseringsteorin; deprivationsteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar vad nyandliga tror på och varför, samt hur det nyandliga fenomenet ser ut inom Gävle kommun. Arbetet utgår från den kvalitativa metoden och använder sig av litteraturstudier samt intervjuer, vilket ämnar ge en inblick i nyandliga individers personliga uppfattningar, tankar, och idéer och hur väl dessa överensstämmer med vad som beskrivs i litteraturen. LÄS MER

 2. 2. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER

 3. 3. Våld i hederns namn? : En studie av religiöst berättigat våld i relation till den hederskultur och det hedersrelaterade våld som utspelar sig i Sverige i vår samtid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Emma Djupfeldt; [2022]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld; religion; renhet och fara; kollektivet och syndabocken;

  Sammanfattning : Twenty years has passed since Fadime Sahindal was shot to death by her own father in “a crime of honour”. This happened in Uppsala, Sweden and a lot of people was shocked of how it could happen here. Today ”crimes of honour” is still happening and the debate is ongoing as well in media as in politics. LÄS MER

 4. 4. Jag har inte hittat Gud, men jag har hittat musiken : En kvalitativ textanalys om religiösa teman i svensk gangsterrap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Ellinor Tellebo; [2022]
  Nyckelord :Svensk gangsterrap; religion; lyrics; textanalys; religionens synlighet; Hjelm; Dree Low; Ant Wan; Yasin; Einár;

  Sammanfattning : This study aims to show how religion is presented in four Swedish gangster rappers’ lyrics: Einár, Yasin, Dree Low and Ant Wan. This is done partly by looking at if the same religious themes, showed from earlier studies about american gangster rap, also appears in the Swedish lyrics, and if new theme can be found, partly by looking at Hjelm’s (2014) theory about “The new visibility of religion” and apply it on the results. LÄS MER

 5. 5. Blir det skolavslutning i kyrkan eller inte? : En innehållsanalys kring diskussionen om kyrkan som lokal eller inte under skolavslutningen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Zarah Andersson; [2022]
  Nyckelord :End of the school celebration; Church of Sweden; Swedish School; Public debate and didactics.; Skolavslutning; Svenska kyrkan; Svenska skolan; Offentlig debatt; Didaktik;

  Sammanfattning : This essay is about the discussion concerning graduation celebrations in The Swedish Church. Since this discussion is recurrent in the media when it is getting close to the end of the term in the Swedish schools, it is interesting to see how people choose to discuss this issue. LÄS MER