Sökning: "religionsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet religionsundervisning.

 1. 1. Kan religionsundervisningen skapa broar mellan människor? : Gymnasielevers syn på religionskunskapsämnets mening i skolan och undervisningen i det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nadia Kadora; [2019]
  Nyckelord :student perspective; religion; didactics; religious education; inside perspective; learning about; learning from; elevperspektiv; religionsdidaktik; religionsundervisning; inifrånperspektiv; att lära om; att lära av;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is divided into two parts, firstly to analyze the view of four swedish upper secondary school students on what the meaning with religious education in Sweden should be. Secondly, to analyze how these four students experience their education in religion and compare it with their teachers view on the meaning of religious education and how she conducts the teaching. LÄS MER

 2. 2. Från religiös undervisning till religionsundervisning. : En historisk jämförelse om religionernas framställning i läroplaner och läromedel mellan år 1969 och 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mikaela Alexandersson; Josephine Henrohn; [2019]
  Nyckelord :Christianity; religion; religious freedom; non-confessional and migration.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the presentation of Christianity in relation to the other world religions in curricula and teaching materials from 1969 and 2011, as well as to investigate what influenced the development of these from previous researches. From a comparative method and self-formulated analytical categories, the results have been analyzed. LÄS MER

 3. 3. Identitet och livsfrågor i religionsundervisningen : en litteraturstudie om lärarens möjligheter och utmaningar i religionskunskap för årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Rosander; Anna-Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :livsfrågor; identitetsutveckling; utmaningar; möjligheter; religionsundervisning; 4–6;

  Sammanfattning : Sedan 1969 har identitet och livsfrågor varit en av fyra underrubriker i det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4–6. Trots 50 år i läroplanen har lärare skilda uppfattningar om hur undervisningen kring identitet och livsfrågor ska utformas. LÄS MER

 4. 4. Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ekelund Acolatse; Emma Ahlm; [2019]
  Nyckelord :Etikdidaktik; religionsundervisning; skola och värdegrund;

  Sammanfattning : I detta arbete presenterar vi en sammanfattning av den forskning vi hittat angående hur man kan och har arbetet med etik och värdegrundsfrågor utifrån nuvarande och tidigare läroplaner i ämnet religion. Vi kommer ge exempel på hur man kan undervisa om etik och värdegrundsfrågor i skolan samt undersöker hur lärare ute på fältet väljer att undervisa om etik och värdegrundsfrågor inom religionsämnet. LÄS MER

 5. 5. Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Engström; Josephine Vigren; [2019]
  Nyckelord :etik; grundskola; lärare i religion; moral; religion; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur pedagoger tolkar skrivningar om begreppen etik och moral i kursplanen för religion. Frågeställningar som formulerats utifrån syftet är: “Vilka tolkningar gör verksamma pedagoger för årskurs 4-6 av begreppen etik och moral i kursplanen för religionskunskap?”, “Vilka uttryck ger dessa tolkningar konkret i den praktiska undervisningen?” och “Vilka möjligheter och svårigheter med bedömning av kunskapskravet om etik och moral i religionskunskap för årskurs 4-6 upplever verksamma pedagoger?” Vi har valt att använda oss av en socialkonstruktivistisk förståelseram, där teorin utgår från att världen ses som konstruerad av människan. LÄS MER