Sökning: "religionsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet religionsundervisning.

 1. 1. Religionsundervisning idag : En studie om religionsämnet i det sekulariserade samhället

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

  Författare :Michael Helmersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mirzet Mujkanovic; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; inkluderande undervisning; inkludering; interkulturellt förhållningssätt; likvärdighet;

  Sammanfattning : Följande examensarbete undersöker lärares upplevelser av inkludering i religionsundervisning. Undersökningen baseras på kvalitativ studie, i form av intervjuer med tre ämneslärare som har religion som sitt huvudämne. Studien har sin grund i vetenskapsteorin fenomenologi, som intresserar sig för människors upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Filmatiseringar av Exodus : En undersökning om hur Moses liv framställs i film.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :religion; film; Exodus; Moses liv; Prince of Egypt; Exodus Gods and Kings;

  Sammanfattning : Religion och film är ett ämne som fångat mångas intresse, inte minst de som önskar veta huruvida film är ett lämpligt medium för religion och för de som önskar använda filmer i sin religionsundervisning. Denna undersökning kom till för att ge svar på några sådana funderingar genom att undersöka hur två filmatiseringar, Prince of Egypt och Exodus Gods and Kings, skiljer sig från ursprungsberättelsen kring Exodus som finns i andra Moseboken. LÄS MER

 5. 5. Bilder av islam i religionsundervisning : En studie av gymnasielevers syn på undervisningen om islam i religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Serwha Naqshabandi; [2021]
  Nyckelord :elever; islam; läromedel; undervisning; skola; gästföreläsare; Sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av intervju med elever i gymnasiet i kombination med litteraturstudium kontrollera elevernas tolkning om islam för att se om det påverkar deras inställning om undervisningsmaterial såsom läroböcker samt undervisning om religion och samhällsbilden kring islam. I denna undersökning så inkluderas även strävan efter att se faktorer som är både medvetna och omedvetna som kan orsaka de åsikter som eleverna har. LÄS MER