Sökning: "religionsvetenskap c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden religionsvetenskap c-uppsats.

 1. 1. Fulltrogne – gudomlig vänskap : En undersökning om asatroendes relationer till gudarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Vikingatidens religion; asatro; Forntida religioner;

  Sammanfattning : Fulltrogne – gudomlig vänskap. En undersökning om asatroendes relation till gudarna. C-uppsats i Religionsvetenskap med intiktning Kultur och identitet. Högskolan i Gävle, 2011. LÄS MER

 2. 2. Islamism och terrorism : En kvalitativ studie om sambandet mellan religionen islam och terrorismen i världen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Linda Larsson; [2010]
  Nyckelord :terrorism; religion; islam; islamism; islamofobi; 11 september; terrorattacker;

  Sammanfattning : Linda Larsson (2010) Syftet med uppsatsen är att göra en litteraturstudie och genom den försöka se om det finns någon koppling mellan islam och terrorism. Jag skall se på vad andra forskare skrivit om ämnet och se ur vilka aspekt de tagit upp mina valda frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Det dramapedagogiska Klavertrampet : två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Anna-Karin Kask; [2009]
  Nyckelord :Drama; dramapedagogik; tyst kunskap; dramapedagogisk grundsyn; dramapedagogiska misstag; fokussamtal; fenomenolog;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstådramapedagogisk grundsyn, synligöra ett yrkeskunnande samt bidratill ett annat sätt att samtala och reflektera om/kring dramapedagogisk grundsyn. Metodenär fokussamtal med informanter bestående av yrkesverksamma dramapedagoger. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbete inom offentlig sektor : skuggan och dess påverkan på personalens relation till varandra

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Magnus Keller; [2006]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; arketyp; skuggan; projektion; skuggprojektion; förändringsarbete; omorganisation; arbetsmiljö; syndabock; revir; revirtänkande; revirbeteende;

  Sammanfattning : Denna D-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. I min C-uppsats 2005, var grundhypotesen att stora förändringar där individer och grupper av människor som upplever krav, press och tryck, lätt kan utveckla defensiva rutiner, och på så sätt hindra arbetsgrupper från att bli effektiva och innovativa. LÄS MER

 5. 5. Skuggan i ett förändringsarbete : hur påverkas relationen på arbetsplatsen vid ett förändringsarbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Magnus Keller; [2005]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; arketyp; skuggan; projektion; skuggprojektion; förändringsarbete; omorganisation; arbetsmiljö; syndabock;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn. LÄS MER