Sökning: "religionsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade ordet religionsvetenskap.

 1. 1. Bedömingspraktiker i Religionsvetenskap - En kvalitativ studie om hur lärare i religionskunskap förhåller sig till olika bedömningspraktiker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktoria Shala; [2020-06-17]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; religionskunskap; återkoppling; summativ bedömning; religionskunskap; ramfaktorterorin; kanes validitetsmodell; självbedömning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how five teachers in the subject of religion implement assessment in their classes. The study will take place in five different schools, where four teachers are working in upper secondary schools and one works at elementary school. LÄS MER

 2. 2. Levd religion i religionsundervisningen : En diskursanalys av lärares formuleringar om representation i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Andreas Park; [2020]
  Nyckelord :Religion; religious education; lived religion; teaching methods; Swedish; teacher interviews;

  Sammanfattning : Today we live in a world that can be called a global society since people more than ever before move across nations. The Swedish curriculum for secondary school emphasizes this change and places a higher demand on the education to learn the ability to live within cultural diversity. LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkan och det tredje sakramentet : En litteraturstudie kring biktens roll och historia i Svenska kyrkan åren 1527-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Andreas Wikblad Bohm; [2020]
  Nyckelord :kyrkohistoria; ecklesiologi; bikt; skriftermål; avlösning; sakrament; svenska kyrkan; protestantism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tomas Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. LÄS MER

 5. 5. War, peace and the women’s voice : A study of the newspaper Tidevarvet and its view on women´s rights and the peace during the interwar period

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sofia Zetterman; [2020]
  Nyckelord :Human rights; League of Nations; Interwar Period; Tidevarvet; Fogelstadsgruppen; The suffragette movement;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study articles from the newspaper Tidevarvet during the newspapers first years 1923-1924, and the newspapers last year, 1936. The main focus will be on the topics about women’s right and the peace issue. LÄS MER