Sökning: "religiosity"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet religiosity.

 1. 1. Religion och andlighet i livets slutskede. En etnografisk studie av den instituionella döden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Lundberg; [2019-09-03]
  Nyckelord :ethnography; spirituality; palliative care; coping; death; narrative analysis; pathography; existentialism; religiosity; dying;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to gain knowledge about the institutionalized deathin contemporary Sweden and the experiences of death expressed both by carerecipients and health professionals. The theoretical framework used in this study isbased on the stress-appraisal-coping model developed by Richard Lazarus and SusanFolkman, Kenneth Pargaments theory of religious coping, and complemented by LisaSands concept of life links. LÄS MER

 2. 2. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 3. 3. ''Jag skulle säga att jag är en modern muslim'' : En undersökning av religiositet hos gymnasieelever födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Besarta Statovci; [2019]
  Nyckelord :Muslims; young adults; religiosity; religion; ethnicity; culture; pupils; self-identity;

  Sammanfattning : This paper examines how second-generation Muslim immigrants feel that it is to live as a Muslim today in Sweden. The survey is based on six qualitative interviews in which young adults describe how they relate to their religion, religiosity and to their Muslim identity. LÄS MER

 4. 4. Vilsen, ensam och utanför : en litteraturstudie om existentiell ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eddy Normark; [2019]
  Nyckelord :Public Health; Social Isolation; Spirituality; Existential; Secular; Folkhälsa; Social Isolering; Andlighet; Existentiell; Sekularisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Existentiell ensamhet och utanförskap kan kopplas till psykisk ohälsa, som är ett av våra stora folkhälsoproblem i modern tid. Cirka 300,000 människor lever i social isolering i Sverige idag. LÄS MER

 5. 5. "Det finns ingen värld att leva i där du inte bor" : Levd religions möjligheter och utmaningar i religionskunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karolina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Lived religion; identity; religious identity; religious education; Levd religion; identitet; religiös identitet; religionskunskap;

  Sammanfattning : Religious traditions are something that all of us have learnt about in school, even if we do not have a personal connection to a specific religion. Studies have shown that there is a discrepancy between what we learn about religious traditions and religiosity in school, and how religious people practice their faith in everyday life. LÄS MER