Sökning: "religious change"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden religious change.

 1. 1. Institutional Change, the Judiciary, and Military Service in South Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Thomas Artaiz; [2022]
  Nyckelord :Conscription; Institutional change; Judicial review; Supreme court; Constitutional court; South Korea; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2018 the South Korean Supreme Court declared the Military Service Act unconstitutional and mandated that the National Assembly implement an alternative service for those who object to military service for moral or religious reasons. This ruling is a reversal from previous cases dealing with the same issue. LÄS MER

 2. 2. Kyrkoherdens förändrade funktion : En studie om kyrkoherdefunktionen utifrån kyrkomötesprotokoll från det att relationsförändringarna kyrka – stat började utredas fram till 2020-talet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Åkerström; [2022]
  Nyckelord :Vicar; leadership; organisation; administration; the Swedish General Synod; Kyrkoherde; ledarskap; organisation; kyrkomöte;

  Sammanfattning : The decision to investigate the relations between the Church of Sweden and the Swedish state was taken in 1956 and the decision was built on the law of religious freedom from 1951. The historical close relation needs to be revised. LÄS MER

 3. 3. En feministisk studie av den svenska Evangelieboken 2002

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Sara Forslund; [2022]
  Nyckelord :Feministteologi; Evangelieboken; Bibeln; erfarenhet; kvinnor; befrielse; förtryck; Elisabeth Shüssler Fiorenza; Rosemary Radford Ruether; androcentrism; patriarkal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to make a feminist study of the Church of Sweden lectionary 2002. I have been interested in two specific subject areas. LÄS MER

 4. 4. Faith for the Planet : Perceptions amongst religious and spiritual leaders of sustainability communication - the case of Faith for Ecocide Law

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Alina Frank; [2022]
  Nyckelord :Sustainability communication; environment; climate change; rights of nature; Ecocide; Ecocide Law; Faith for Ecocide Law; religion; religious and spiritual leaders; perceptions; attitude; behavior;

  Sammanfattning : The climate crisis is one of the biggest challenges humanity has ever faced, posing severe threats to people around the world. Increased awareness about this crisis as well as a growing call for a more sustainable world can be noted not only by scientists and activists but also in the political and economic sector as well as within religious communities. LÄS MER

 5. 5. Om Jesus kommer imorgon vill jag ändå plantera mitt äppelträd : en kvalitativ innehållsanalys av 14 artiklar om klimathotet och klimatengagemang från kristna tidskrifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Klara Thelin; [2022]
  Nyckelord :Religious meaning making; Climate change; Environmental ethics; Eco-theology; Stewardship; Religiöst meningsskapande; Klimathot; Miljöetik; Ekoteologi; Förvaltarskap;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the relevance and function of Christian reli-gious belief in constructing views on climate change (sv: klimathot) and climate action (sv: klimatengagemang). To ensure a focus on religiosity and the construc-tion of personal beliefs rather than systematic theology the study used psycholo-gist Crystal L. LÄS MER