Sökning: "religious language"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden religious language.

 1. 1. Utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kristian Tampipi; Tanyarat Kasemkiatkajon; [2020]
  Nyckelord :communication; experience; foreign-born; literature review; older; kommunikation; litteraturöversikt; upplevelser; utrikesfödda; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad migration i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. Med immigrationen söker fler utrikesfödda äldre vård. Begränsade språkkunskaper bland utrikesfödda äldre kan leda till kommunikationshinder, vilket gör att de blir mer utsatta i kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. A Thai who has Chinese blood: Acculturation and identity perception among the third generation Sino-Thai in Bangkok

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Palita Prattanasanti; [2019]
  Nyckelord :Acculturation; Acculturation strategies; Sino-Thai; Chinese diaspora; Identity perception; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bangkok is a multicultural metropolis where different cultures are exchanged and frequently in contact. The Chinese diaspora has settled in Bangkok for a long period of time. The intermarriage between the Thai and the Chinese has created a complex identity known as Sino-Thai for their descendants. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Anna Yngvesdotter Kaldemark; Linnea Verdrengh; [2019]
  Nyckelord :daily-life; diabetes type 2; person experience; resources; self-management;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease which increased in many countries and is rated as a threat to the public health. In order to be able to handle the disease and prevent severe complications or even death, the person affected with diabetes mellitus type 2 should gather knowledge about the disease and take on great responsibility for proper treatment. LÄS MER

 4. 4. Vad det jag önskar kallas : En studie om Existentiella hälsosamtal i skolan, känslor och om att försöka sätta ord på det bortom språket.

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anton Krantz; [2019]
  Nyckelord :Existentiell hälsa; prevention i skolan; intervention; ungdomar; WHOQOL- SRPB; Samtalskort; Alexitymi.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate students' self-rated health in relation to existential aspects. With a salutogenic approach, the study builds on theories of existential health, attachment-theory, object relation theory and alexithymia. LÄS MER

 5. 5. Det särskildas platser - om etisk-politisk lokalitet och bioregionala visioner i Gary Snyders tänkande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Andersson; [2018-07-06]
  Nyckelord :Gary Snyder; place; region; locality; historiography; ethics; particularity; dialectics; ecocriticism;

  Sammanfattning : In Gary Snyder’s philosophical essays, questions of place, region, and being inhabitory are closely linked to ethical, political and ecological themes. Where these themes intersect, tensions generate – to the extent of which too little attention might have been paid. LÄS MER